4. Darba aizsardzība, ugunsdrošība un civilā aizsardzība 23 rezultāti

 • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Darba aizsardzības likums I nodaļa Vispārīgie noteikumi 1.pants. Likumā lietotie terminiLikumā ir lietoti šādi termini:1) darba aizsardzība — nodarbināto drošība un veselība darbā;2) darba aizsardzības pasākumi — preventīvi tiesiski, s...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Epidemioloģiskās drošības likums I nodaļaVispārīgie jautājumi 1.pants. Likumā lietotie terminiLikumā ir lietoti šādi termini:1) bīstamas infekcijas slimības — cilvēka infekcijas slimības un parazitārās slimības, kas sakarā ar to ļaunda...
  Dati iegūti:
 • Tiesību akts ir zaudējis spēku. Saeima ir pieņēmusi un Valstsprezidents izsludina šādu likumu: Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums I nodaļaVispārīgie noteikumi 1. pants. (1) Likuma mērķis ir noteikt tiesisko kārtību Covid-19 infekcijas izplatības l...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.660Rīgā 2007.gada 2.oktobrī (prot. Nr.55 20.§) Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 7.panta ceturto daļu I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama darba vides iekšējā uzraudzība (tai ska...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.723Rīgā 2008.gada 8.septembrī (prot. Nr.63 12.§) Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 9.panta sesto daļu I. Vispārīgi...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.359Rīgā 2009.gada 28.aprīlī (prot. Nr.27 41.§) Darba aizsardzības prasības darba vietās Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panta 1.punktu I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka nodarbināto drošības un veselības aizsardzības prasības darba vietās. </...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 584Rīgā 2015. gada 13. oktobrī (prot. Nr. 54 14. §) Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25. panta 18. punktu I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka ...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.400Rīgā 2002.gada 3.septembrī (prot. Nr.37 17.§) Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panta 7.punktu I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā. </di...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.343Rīgā 2002.gada 6.augustā (prot. Nr.33 15.§) Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panta 4.punktu I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju (ievadizvades...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.372Rīgā 2002.gada 20.augustā (prot. Nr.35 16.§) Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panta 3.punktu I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka darba aizsardzības prasības, lietojot in...
  Dati iegūti:
 • Tiesību akts ir zaudējis spēku.Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumus Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai". Ministru kabineta noteikumi Nr. 360Rīgā 2020. gada 9. jūnijā ...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.219Rīgā 2009.gada 10.martā (prot. Nr.17 24.§) Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 15.panta pirmo daļu I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude (turpmāk – ves...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 447Rīgā 2018. gada 24. jūlijā (prot. Nr. 35 14. §) Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma34. panta pirmo daļu I. Vispārīgie jau...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.749Rīgā 2010.gada 10.augustā (prot. Nr.41 28.§) Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 9.panta pirmo daļu un 25.panta 18.punktu I. Vispārīgais jautājums 1. Noteikumi nosaka darba aizsardzības speciālistu, darba aizs...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.427Rīgā 2002.gada 17.septembrī (prot. Nr.39 22.§) Uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtība Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 20.panta piekto daļu I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtību. ...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.713Rīgā 2010.gada 3.augustā (prot. Nr.40 21.§) Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 12.panta trešo unceturto daļu un Bērnu...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.557Rīgā 2012.gada 14.augustā (prot. Nr.45 14.§) Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 9. panta trešo un 3.1 daļu(MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā) 1. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka:1.1. pirmās palīd...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.950Rīgā 2009.gada 25.augustā (prot. Nr.54 14.§) Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 13.panta pirmo daļu I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka nelaimes gadījumu darbā (turpmāk – nelaimes gadījums) ...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.908Rīgā 2006.gada 6.novembrī (prot. Nr.57 4.§) Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 13.panta otro daļu I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtību, arodslimību sarakstu,...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums I nodaļaVispārīgie jautājumi 1.pants. Likuma darbības jomaLikums nosaka ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un organizāciju sistēmu, fizisko un juridisko personu uzdevumus un kompete...
  Dati iegūti:

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.