10. Personas atbildība un interešu konflikts 29 rezultāti

 • Administratīvās atbildības ceļvedis – tiesību akti, par kuru pārkāpšanu persona saucama pie administratīvās atbildības.  Ceļveža videogids  Likuma videoanotācija </div...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Izglītības likums I nodaļa Vispārīgie noteikumi 1.pants. Likumā lietotie terminiLikumā ir lietoti šādi termini:1) akadēmiskā izglītība — zinātņu teorētisko pamatu studijas un to rezultāts;11) attālinātas mācības — klātienes izglītības ...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valstsprezidents izsludina šādu likumu: Latvijas valsts karoga likums I nodaļa. Vispārīgie noteikumi 1.pants. Likuma mērķisŠā likuma mērķis ir noteikt vienotus Latvijas valsts karoga lietošanas principus. 2.pants. Latvijas valsts karoga apraksts</p...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Bērnu tiesību aizsardzības likums I nodaļa. Vispārīgie noteikumi 1.pants. Likumā lietotie terminiLikumā ir lietoti šādi termini:1) bārenis — bērns, kura vecāki ir miruši vai likumā noteiktajā kārtībā atzīti par mirušiem;2) bez vecāku g...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā Izdarīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23. nr.; 2003, 2. nr.; 2004, 14., 18. nr.;...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums I nodaļaVispārīgie jautājumi 1.pants. Likuma darbības jomaLikums nosaka ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un organizāciju sistēmu, fizisko un juridisko personu uzdevumus un kompete...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valstsprezidents izsludina šādu likumu: Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā I nodaļaVispārīgie noteikumi 1. pants. Likuma mērķisLikuma mērķis ir nodrošināt pārvaldes un sabiedrisko kārtību, personas tie...
  Dati iegūti:
 • Tiesību akts netiek attēlots spēkā esošajā redakcijā. Attēloto redakciju var nomainīt rīkjoslā virs tiesību akta teksta. Saeima ir pieņēmusi un Valstsprezidents izsludina šādu likumu: Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likums 1.pants. Šā likuma mērķis ir no...
  Dati iegūti:
 • Tiesību akts netiek attēlots spēkā esošajā redakcijā. Attēloto redakciju var nomainīt rīkjoslā virs tiesību akta teksta. Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Ģerboņu likums 1.pants. Likumā lietotie terminiLikumā ir lietoti šādi termini:1)...
  Dati iegūti:
 • Tiesību akts netiek attēlots spēkā esošajā redakcijā. Attēloto redakciju var nomainīt rīkjoslā virs tiesību akta teksta. Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Par Latvijas valsts ģerboni 1.pants. (1) Latvijas valsts ģerbonis ir viens no Latvijas...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Par Latvijas valsts himnu 1.pants. Latvijas valsts himna ir viens no Latvijas Republikas valsts simboliem. 2.pants. Latvijas valsts himna — tautas svinīgā lūgšana ir:"Dievs, svētī Latviju,Mūs' dārgo tēviju,<...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valstsprezidents izsludina šādu likumu: Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā I nodaļaVispārīgie noteikumi 1. pants. Likumā lietotie terminiLikumā ir lietoti šādi termini:1) apstrādātājs — fiziskā vai juridiskā persona, valsts i...
  Dati iegūti:
 • Tiesību akts netiek attēlots spēkā esošajā redakcijā. Attēloto redakciju var nomainīt rīkjoslā virs tiesību akta teksta. Saeima ir pieņēmusi un Valstsprezidents izsludina šādu likumu: Arhīvu likums 1.pants. Likumā lietotie terminiLikumā ir lietoti šādi termini:1) <...
  Dati iegūti:
 • Tiesību akts ir zaudējis spēku.Skatīt 2022. gada 20. janvāra likumu: Trauksmes celšanas likums. Saeima ir pieņēmusi un Valstsprezidents izsludina šādu likumu: Trauksmes celšanas likums 1. pants. Likumā lietotie termini(1) Likumā ir l...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Darba aizsardzības likums I nodaļa Vispārīgie noteikumi 1.pants. Likumā lietotie terminiLikumā ir lietoti šādi termini:1) darba aizsardzība — nodarbināto drošība un veselība darbā;2) darba aizsardzības pasākumi — preventīvi tiesiski, s...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Darba likums A DAĻAVISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 1.nodaļa Darba tiesību sistēma un tās pamatprincipi 1.pants. Darba tiesisko attiecību tiesiskais regulējumsDarba tiesiskās attiecības regulē Latvijas Republikas Satversme, Latvijai saistošās star...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Par nodokļiem un nodevām I nodaļaVispārīgie noteikumi 1.pants. Likumā lietotie terminiLikumā ir lietoti šādi termini:1) nodoklis — ar likumu noteikts obligāts periodisks vai vienreizējs maksājums valsts budžeta vai pašvaldību budžetu (...
  Dati iegūti:
 • Tiesību akts ir zaudējis spēku.Skatīt 2021. gada 10. jūnija likumu: Grāmatvedības likums. LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS Par grāmatvedību I nodaļaVispārīgie noteikumi 1. pants. Likums attiecas uz komersantiem, kooperatīvajām sabiedrī...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Publisko iepirkumu likums I nodaļaVispārīgie noteikumi 1. pants. Likumā lietotie terminiLikumā ir lietoti šādi termini:1) apakšuzņēmējs — pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz paka...
  Dati iegūti:
 • Tiesību akts netiek attēlots spēkā esošajā redakcijā. Attēloto redakciju var nomainīt rīkjoslā virs tiesību akta teksta. Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Likums par budžetu un finanšu vadību(Likuma nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar ...
  Dati iegūti:

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.