6. Fizisko personu datu aizsardzība 2 rezultāti

  • Saeima ir pieņēmusi un Valstsprezidents izsludina šādu likumu: Fizisko personu datu apstrādes likums I nodaļaVispārīgie noteikumi 1. pants. Likumā lietotie terminiLikumā ir lietoti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā u...
    Dati iegūti:
  • Ministru kabineta noteikumi Nr. 621Rīgā 2020. gada 6. oktobrī (prot. Nr. 59 8. §) Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis Izdoti saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma19. panta trešo daļuun Likuma par budžetu un finanšu vadību5. panta devīto daļu 1. Noteikumi nosaka Datu valst...
    Dati iegūti:

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.