4. Darba aizsardzība, ugunsdrošība un civilā aizsardzība 23 rezultāti

  • Ministru kabineta noteikumi Nr. 238Rīgā 2016. gada 19. aprīlī (prot. Nr. 19 10. §) Ugunsdrošības noteikumi Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma12. pantu 1. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka ugunsdrošības prasības, kas fiziskajām un juridiskajām personām jāievēro, lai novēr...
    Dati iegūti:
  • Saeima ir pieņēmusi un Valstsprezidents izsludina šādu likumu: Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums I nodaļaVispārīgie noteikumi 1.pants. Likumā lietotie terminiLikumā ir lietoti šādi termini:1) civilā aizsardzība — tādu organizatorisku, inženiertehnisku, ekonomisku, finansiālu,...
    Dati iegūti:
  • Ministru kabineta noteikumi Nr. 658Rīgā 2017. gada 7. novembrī (prot. Nr. 55 15. §) Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju Izdoti saskaņā ar Civilās aizsardzībasun katastrofas pārvaldīšanas likuma15. panta otro daļu I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi no...
    Dati iegūti:

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.