(4) Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:06
  Ministru kabineta noteikumi Nr.713

  Rīgā 2010.gada 3.augustā (prot. Nr.40 21.§)
  Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu
  Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 12.panta trešo un
  ceturto daļu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50.3 panta sesto daļu

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo medicīnisko materiālu minimumu, arī pirmās palīdzības aptieciņas saturu, ar ko jābūt nodrošinātam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam.

  2. Noteikumi neattiecas uz Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

  3. Pirmās palīdzības aptieciņas saturs un medicīnisko materiālu minimums noteikts šo noteikumu pielikumā.

  4. Pēc pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu derīguma termiņa beigām vai pēc to izlietošanas darba devējs vai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs atjauno pirmās palīdzības aptieciņas saturu.

  5. Darba devējs, pamatojoties uz darba vides riska novērtēšanas rezultātiem, kas iegūti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtību, nosaka:

  5.1. pirmās palīdzības aptieciņu skaitu darba vietās. Ja darba vietā ir līdz 100 nodarbinātajiem, nodrošina vismaz vienu pirmās palīdzības aptieciņu;

  5.2. pirmās palīdzības sniegšanā apmācāmo nodarbināto skaitu.

  6. Darba devējs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā nosūta uz apmācībām nodarbinātos, kurus, pamatojoties uz darba vides riska novērtēšanas rezultātiem, nepieciešams apmācīt pirmās palīdzības sniegšanā.

  7. Pēc pirmās palīdzības sniegšanas apmācībām nodarbinātie uzrāda darba devējam apliecību par pirmās palīdzības sniegšanas mācību kursa noklausīšanos.

  8. Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs nodrošina vismaz vienu pirmās palīdzības aptieciņu uz 50 bērniem.

  9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumus Nr.668 "Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo medicīnisko materiālu minimumu" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 164.nr.).

  10. Pirmās palīdzības aptieciņas, kas iegādātas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 31.decembrim.

  Ministru prezidents V.Dombrovskis

  Veselības ministrs D.Gavars
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2010.gada 3.augusta noteikumiem Nr.713
  Pirmās palīdzības aptieciņas saturs un medicīnisko materiālu minimums

  1. Vienreiz lietojami cimdi iepakojumā – 2 pāri

  2. Spraužamadatas – 4

  3. Šķēres (10–14 cm) ar noapaļotiem galiem – 1

  4. Mākslīgās elpināšanas maska ar vienvirziena gaisa vārstuli iepakojumā – 1

  5. Trīsstūrveida pārsējs (96 x 96 x 136 cm) iepakojumā – 2

  6. Leikoplasts (2–3 cm) spolē – 1

  7. Brūču plāksteri (dažādu izmēru) sterilā iepakojumā – 15

  8. Tīklveida pārsējs Nr.3 (40 cm) – 3

  9. Marles saites (4 x 0,1 m) sterilā iepakojumā – 4

  10. Marles saites (4 x 0,05 m) sterilā iepakojumā – 2

  11. Pārsienamās paketes sterilā iepakojumā – 2

  12. Marles komplekts (600 x 800 mm) sterilā iepakojumā – 1

  13. Marles komprese (400 x 600 mm) sterilā iepakojumā – 1

  14. Marles komprese (100 x 100 mm) sterilā iepakojumā – 5

  15. Folijas sega (viena puse metalizēta, otra – spilgtā krāsā) iepakojumā – 1

  16. Medicīnisko materiālu saraksts valsts valodā – 1

  Veselības ministrs D.Gavars

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.