1. Izglītības tiesības 127 rezultāti

 • Latvijas Satversmes Sapulces1922. gada 15. februāra kopsēdē pieņemtā Latvijas Republikas Satversme Filmas "Atver Satversmi" fragments"Kas ir Satversme un kam domāta filma "Atver Satversmi"" 1918.gada 18.novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, apvienojot latviešu vēsturiskās zemes un b...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Izglītības likums I nodaļa Vispārīgie noteikumi 1.pants. Likumā lietotie terminiLikumā ir lietoti šādi termini:1) akadēmiskā izglītība — zinātņu teorētisko pamatu studijas un to rezultāts;11) attālinātas mācības — klātienes izglītības ...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valstsprezidents izsludina šādu likumu: Vispārējās izglītības likums I nodaļa Vispārīgie noteikumi 1.pants. Likumā lietotie termini(1) Likumā lietotie termini atbilst Izglītības likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.(2) Likumā ir lietoti šādi termin...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valstsprezidents izsludina šādu likumu: Profesionālās izglītības likums I nodaļaVispārīgie noteikumi 1.pants. Likumā lietotie termini(1) Likumā lietotie termini atbilst Izglītības likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.(2) Likumā ir lietoti šādi term...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valstsprezidents izsludina šādu likumu: Starptautisko skolu likums 1. pants. Likumā lietotie terminiLikumā ir lietoti šādi termini:1) starptautiskā skola — Latvijas Republikā reģistrēta juridiskās vai fiziskās personas dibināta izglītības iestāde, kura Latvijas Republikā īste...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Valsts pārvaldes iekārtas likums I nodaļaVispārīgie noteikumi 1.pants. Likumā lietotie terminiLikumā ir lietoti šādi termini:1) publiska persona — Latvijas Republika kā sākotnējā publisko tiesību juridiskā persona un atvasinātas publis...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valstsprezidents izsludina šādu likumu: Administratīvā procesa likums A DAĻAVISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 1.nodaļaAdministratīvā procesa pamatnoteikumi 1.pants. Likumā lietotie termini(1) Iestāde ir tiesību subjekts, tā struktūrvienība vai amatpersona, kurai ar normatīvo aktu vai publ...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valstsprezidents izsludina šādu likumu: Paziņošanas likums 1.pants. Likuma mērķis(1) Likuma mērķis ir nodrošināt iestādes un privātpersonas publiski tiesiskajās attiecībās savlaicīgu, kvalitatīvu un privātpersonas tiesībām un likumiskajām interesēm atbilstošu dokumentu un inf...
  Dati iegūti:
 • Tiesību akts ir zaudējis spēku.Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumus Nr. 681 "Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība". Ministru kabineta noteikumi Nr.397Rīgā 2015.gada 14.jūlijā (prot. Nr.34 10.§) Izglītības iestāžu un ci...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 518Rīgā 2020. gada 11. augustā (prot. Nr. 47 76. §) Kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma4. panta 5. punktu I. Vispārīgais jautājums 1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību, kādā tiek piešķi...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 187Rīgā 2016. gada 29. martā (prot. Nr. 15 9. §) Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma4. panta 7. punktu 1. Noteikumi nosaka kritē...
  Dati iegūti:
 • TiesÄ«bu akts: zaudējis spēku Attēlotā redakcija: 10.01.2020. - 31.03.2022. / Vēsturiskā TiesÄ«bu akts ir zaudējis spēku. Ministru kabineta noteikumi Nr.144RÄ«gā 2013.gada 19.martā (prot. Nr.15 8.§) Profesionālās izglÄ«tÄ«bas kompetences centra stat...
  Dati iegūti:
 • Tiesību akts ir zaudējis spēku. Ministru kabineta noteikumi Nr. 495Rīgā 2015. gada 25. augustā (prot. Nr. 41 22. §) Kārtība, kādā piešķir un anulē profesionālās izglītības kompetences centra statusu mākslas, mūzikas vai dejas jomā Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītīb...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 682Rīgā 2016. gada 25. oktobrī (prot. Nr. 57 9. §) Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai, pagarina tā derīguma termiņu vai anulē to Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma14. panta 13.1 punktu 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izsniedz sert...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.225Rīgā 2013.gada 23.aprīlī (prot. Nr.23 20.§) Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu I. Vispārīgie jautājumi 1. Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – dienests) ir Izglītības un ...
  Dati iegūti:
 • Tiesību akts ir zaudējis spēku.Skatīt Ministru kabineta 2023. gada 2. maija noteikumus Nr. 213 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis". Ministru kabineta noteikumi Nr. 541Rīgā 2017. gada 12. septembrī (prot. Nr. 45 9...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 663Rīgā 2019. gada 17. decembrī (prot. Nr. 59 33. §) Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību5. panta devīto daļu 1. Noteikumi nosaka Kultūras ministrijas p...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 618Rīgā 2020. gada 6. oktobrī (prot. Nr. 59 4. §) Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība Izdoti saskaņā ar ...
  Dati iegūti:
 • Tiesību akts ir zaudējis spēku.Skatīt Ministru kabineta 2023. gada 23. maija noteikumus Nr. 253 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība". Ministru kabineta noteikumi Nr. 218Rīgā 2019. gada 28. maijā (prot. Nr. 26 ...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 795Rīgā 2018. gada 11. decembrī (prot. Nr. 59 59. §) Studiju programmu licencēšanas noteikumi Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 55.2 panta divpadsmito daļu un Izglītības likuma 14. panta 11. punktu(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 731 redakcijā) I. Vispārīgie jautājumi...
  Dati iegūti:

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.