3. Darba tiesības 23 rezultāti

  • Ministru kabineta noteikumi Nr.272Rīgā 2002.gada 25.jūnijā (prot. Nr.26 10.§) Noteikumi par sezonas rakstura darbiem Izdoti saskaņā ar Darba likuma 44.panta otro daļu 1. Noteikumi nosaka sezonas rakstura darbus, kuru veikšanai pieļaujama darba līguma noslēgšana uz noteiktu laiku. <...
    Dati iegūti:
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.55Rīgā 2014.gada 28.janvārī (prot. Nr.6 9.§) Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma3.panta trešo daļu un 9.panta sesto daļu 1. Noteikumi nosaka:1.1. kārtību, kādā ārzemniekam piešķir un atņem tiesības uz nodarbinātību;1.2. darba at...
    Dati iegūti:
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.238Rīgā 2007.gada 10.aprīlī (prot. Nr.23 8.§) Kārtība, kādā valsts institūcija darba devējam atlīdzina darbiniekam izmaksājamo atlīdzību Izdoti saskaņā ar Darba likuma 74.panta ceturto daļu 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts institūcija darba devējam atlīdzina d...
    Dati iegūti:

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.