(10) Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūnijs, 08:08

  Saeima ir pieņēmusi un Valsts
  prezidents izsludina šādu likumu:

  Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā

  Izdarīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23. nr.; 2003, 2. nr.; 2004, 14., 18. nr.; 2005, 2. nr.; 2006, 13. nr.; 2007, 12., 15. nr.; 2008, 3., 21. nr.; 2009, 3., 12. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 182. nr.; 2010, 19., 170. nr.; 2011, 117., 202. nr.; 2012, 201. nr.; 2013, 234. nr.; 2014, 257. nr.; 2015, 235. nr.; 2016, 230. nr.; 2017, 21. nr.) šādus grozījumus:

  1. Papildināt likumu ar VII nodaļu šādā redakcijā:

  "VII nodaļa
  Administratīvie pārkāpumi sociālo pakalpojumu jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

  49. pants. Sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteikto prasību neizpilde un sociālo pakalpojumu kvalitātes nenodrošināšana

  Par normatīvajos aktos sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteikto prasību neizpildi vai sociālo pakalpojumu kvalitātes nenodrošināšanu, kas rada vai var radīt tiešus draudus sociālā pakalpojuma saņēmēja drošībai vai veselībai, piemēro naudas sodu sociālo pakalpojumu sniedzējam - fiziskajai personai - no divpadsmit līdz simt divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no sešpadsmit līdz divsimt sešdesmit naudas soda vienībām.

  50. pants. Sociālo pakalpojumu sniegšana bez reģistrēšanās sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā

  Par sociālā pakalpojuma sniegšanu bez reģistrēšanās sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā piemēro brīdinājumu vai naudas sodu sociālo pakalpojumu sniedzējam - fiziskajai personai - no astoņām līdz simt divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no četrpadsmit līdz divsimt sešdesmit naudas soda vienībām.

  51. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

  Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 49. un 50. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Labklājības ministrija."

  2. Papildināt pārejas noteikumus ar 33. punktu šādā redakcijā:

  "33. Šā likuma VII nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

  Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 21. novembrī.

  Valsts prezidents E. Levits

  Rīgā 2019. gada 10. decembrī

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.