(10) Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likums

 • Dati iegūti: 2024. gada 17. aprīlis, 08:10
  Tiesību akts netiek attēlots spēkā esošajā redakcijā. Attēloto redakciju var nomainīt rīkjoslā virs tiesību akta teksta.
  Saeima ir pieņēmusi un Valsts
  prezidents izsludina šādu likumu:
  Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likums

  1.pants. Šā likuma mērķis ir noteikt Latvijas Republikas Satversmes 3.pantā minēto kultūrvēsturisko (vēsturiski etnogrāfisko) apgabalu — Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales — ģerboņu (turpmāk arī — ģerbonis) kā valsts simbolu tiesisko aizsardzību un izmantošanu.

  2.pants. Vidzemes ģerbonis — sarkanā laukā sudraba grifs ar tādu pašu zobenu labajā ķetnā. Ģerboņa attēls un tā kontūrzīmējums sniegts šā likuma 1.pielikumā.

  3.pants. Latgales ģerbonis — zilā laukā pretēji pagriezts sudraba grifs ar tādu pašu zobenu labajā ķetnā. Ģerboņa attēls un tā kontūrzīmējums sniegts šā likuma 2.pielikumā.

  4.pants. Kurzemes ģerbonis — sudraba laukā pretēji pagriezts sarkans lauva. Ģerboņa attēls un tā kontūrzīmējums sniegts šā likuma 3.pielikumā.

  5.pants. Zemgales ģerbonis — zilā laukā sudraba alnis. Ģerboņa attēls un tā kontūrzīmējums sniegts šā likuma 4.pielikumā.

  6.pants. Ģerbonis var būt veidots jebkādā vizuāli uztveramā formā, kas nodrošina tā atbilstību attiecīgajam ģerboņa aprakstam un likumam pievienotajam attēlam vai kontūrzīmējumam.

  7.pants. Ģerboni lieto likumā un Ministru kabineta noteikumos paredzētajos gadījumos, kā arī tās valsts un pašvaldību institūcijas, kurām šādas tiesības nosaka Valsts prezidenta rīkojums, kas izdots, ņemot vērā Valsts Heraldikas komisijas atzinumu. Rīkojumu līdzparaksta attiecīgais Ministru kabineta loceklis.

  8.pants. Privātpersonām ir tiesības lietot ģerboni, garantējot pienācīgu cieņu pret to, izņemot gadījumus, kad ģerboņa lietošana maldina par lietotāja juridisko statusu.

  9. pants. (1) Par Vidzemes, Latgales, Kurzemes vai Zemgales ģerboņa lietošanas noteikumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu publisku personu iestāžu vadītājiem vai juridiskajām personām līdz četrdesmit piecām naudas soda vienībām.

  (2) Par Vidzemes, Latgales, Kurzemes vai Zemgales ģerboņa lietošanu, maldinot par tā lietotāja juridisko statusu, piemēro naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām līdz četrdesmit piecām naudas soda vienībām.

  (3) Par klajas necieņas izrādīšanu Vidzemes, Latgales, Kurzemes vai Zemgales ģerbonim piemēro naudas sodu līdz deviņdesmit naudas soda vienībām.

  (30.05.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.06.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 2. punktu)

  10. pants. Administratīvo sodu par klajas necieņas izrādīšanu Vidzemes, Latgales, Kurzemes vai Zemgales ģerbonim piemēro neatkarīgi no tā, pret kādā vizuāli uztveramā formā veidotu ģerboni izrādīta necieņa.

  (30.05.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.06.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 2. punktu)

  11. pants. Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 9. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts policija, pašvaldības policija, pašvaldības administratīvā komisija vai apakškomisija.

  (30.05.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.06.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 2. punktu)

  Pārejas noteikumi

  (30.05.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.06.2019.)

  1. Valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī privātpersonas nodrošina ģerboņa lietošanas atbilstību šā likuma 7. un 8.panta prasībām viena gada laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas vai izbeidz ģerboņa lietošanu.

  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.05.2019. likumu, kas stājas spēkā 26.06.2019.)

  2. Šā likuma 9., 10. un 11. pants stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

  (30.05.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.06.2019.)

  Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 22.martā.
  Valsts prezidents A.Bērziņš
  Rīgā 2012.gada 11.aprīlī
  Vidzemes, Latgales, Kurzemes
  un Zemgales ģerboņu likuma
  1.pielikums
  Vidzemes ģerboņa attēls un kontūrzīmējums

  Vidzemes, Latgales, Kurzemes
  un Zemgales ģerboņu likuma
  2.pielikums
  Latgales ģerboņa attēls un kontūrzīmējums

  Vidzemes, Latgales, Kurzemes
  un Zemgales ģerboņu likuma
  3.pielikums
  Kurzemes ģerboņa attēls un kontūrzīmējums

  Vidzemes, Latgales, Kurzemes
  un Zemgales ģerboņu likuma
  4.pielikums
  Zemgales ģerboņa attēls un kontūrzīmējums

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.