(10) Par Latvijas valsts himnu

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūnijs, 08:08
  Saeima ir pieņēmusi un Valsts
  prezidents izsludina šādu likumu:
  Par Latvijas valsts himnu

  1.pants. Latvijas valsts himna ir viens no Latvijas Republikas valsts simboliem.

  2.pants. Latvijas valsts himna — tautas svinīgā lūgšana ir:

  "Dievs, svētī Latviju,

  Mūs' dārgo tēviju,

  Svētī jel Latviju,

  Ak, svētī jel to!

  Kur latvju meitas zied,

  Kur latvju dēli dzied,

  Laid mums tur laimē diet,

  Mūs' Latvijā!"

  3.pants. (1) Latvijas valsts himna izpildāma latviešu valodā ar Kārļa Baumaņa komponēto mūziku (pielikumā — notis). Himnu var atskaņot arī instrumentālā izpildījumā.

  (2) Izpildot Latvijas valsts himnu, tās tekstam un mūzikai jāatbilst tekstam un mūzikai, kas apstiprināti ar šo likumu.

  4.pants. (1) Latvijas valsts himna obligāti izpildāma:

  1) paceļot Latvijas valsts karogu valsts un pašvaldību iestāžu rīkoto pasākumu laikā;

  2) atklājot svinīgus pasākumus, kas veltīti likumā noteiktajām Latvijas Republikas svētku un atceres dienām;

  3) sagaidot un pavadot citu valstu un valdību vadītājus, kuri ierodas Latvijā oficiālā vizītē;

  4) katru dienu, uzsākot valsts televīzijas un radio raidījumu programmu.

  (2) Latvijas valsts himnu var izpildīt arī citu sabiedrisku pasākumu laikā, nodrošinot svinīgus apstākļus.

  5.pants. Sabiedriskos pasākumos Latvijas valsts himnas izpildījuma laikā klātesošie stāv kājās, vīrieši noņem cepures, bet personas valsts formas tērpos rīkojas saskaņā ar dienesta reglamentu.

  6.pants. Kārtību, kādā tiek tiražētas Latvijas valsts himnas notis un skaņu ieraksti, nosaka Ministru kabinets.

  7. pants. Par klajas necieņas izrādīšanu Latvijas valsts himnai piemēro naudas sodu līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

  (30.05.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.06.2019. Panta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 2. punktu)

  8. pants. Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 7. pantā minēto pārkāpumu veic Valsts policija, pašvaldības policija, pašvaldības administratīvā komisija vai apakškomisija.

  (30.05.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.06.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 2. punktu)

  Pārejas noteikumi

  (30.05.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.06.2019.)

  1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par Latvijas Republikas valsts himnu" (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 9.nr.; Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 5./6.nr.).

  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.05.2019. likumu, kas stājas spēkā 26.06.2019.)

  2. Grozījumi šā likuma 7. pantā par tā izteikšanu jaunā redakcijā un šā likuma 8. pants stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

  (30.05.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.06.2019.)

  Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 19.februārī.
  Valsts prezidents G.Ulmanis
  Rīgā 1998.gada 5.martā

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.