(6) Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūnijs, 08:06
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 621

  Rīgā 2020. gada 6. oktobrī (prot. Nr. 59 8. §)
  Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis
  Izdoti saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma
  19. panta trešo daļu
  un Likuma par budžetu un finanšu vadību
  5. panta devīto daļu

  1. Noteikumi nosaka Datu valsts inspekcijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi (turpmāk – cenrādis) un kārtību, kādā iekasē maksu par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmena kārtošanu.

  2. Datu valsts inspekcija sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

  3. Samaksu par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmena kārtošanu veic vienā no šādiem veidiem:

  3.1. ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī, veicot maksājumu Datu valsts inspekcijā;

  3.2. ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

  4. Samaksu par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenu veic pirms attiecīgā eksāmena kārtošanas līdz pieteikšanās termiņa beigām.

  5. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 9. oktobrī.

  6. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumus Nr. 992 "Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 191. nr.; 2014, 160. nr.).

  Ministru prezidents A. K. Kariņš

  Ministru prezidenta biedrs,
  tieslietu ministrs J. Bordāns
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2020. gada 6. oktobra
  noteikumiem Nr. 621
  Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis
  Nr.
  p.k.
  Pakalpojuma veidsMērvienībaCena bez PVN (euro)PVN (euro)1Cena ar PVN (euro)
  1.Dalības maksa par piedalīšanos Datu valsts inspekcijas organizētajos seminārosDalībnieks50,000,0050,00
  2.Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmensDalībnieks188,780,00188,78
  Piezīme.
  1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.
  Ministru prezidenta biedrs,
  tieslietu ministrs J. Bordāns

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.