(7) Tiešās pārvaldes iestāžu rīkotajos iepirkumos izvirzāmās preču un pakalpojumu energoefektivitātes prasības

 • Dati iegūti: 2023. gada 1. februāris, 08:07
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 180

  Rīgā 2017. gada 28. martā (prot. Nr. 16 7. §)
  Tiešās pārvaldes iestāžu rīkotajos iepirkumos izvirzāmās preču un pakalpojumu energoefektivitātes prasības
  Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
  55. panta otro daļu

  1. Noteikumi nosaka tiešās pārvaldes iestāžu rīkotajos iepirkumos izvirzāmās prasības attiecībā uz preču un pakalpojumu energoefektivitāti.

  2. Rīkojot Publisko iepirkumu likuma 55. pantā minētos preču iepirkumus, attiecībā uz preču energoefektivitāti izvirza šādas prasības:

  2.1. atbilstība energoefektivitātes klasei, kas nav zemāka par B klasi, ja uz preci attiecas normatīvie akti par tādu preču vai preču kopumu marķēšanu, kas saistītas ar enerģijas un citu resursu patēriņu;

  2.2. atbilstība ekodizaina īstenošanas pasākumos noteiktajām prasībām, ja uz preci neattiecas šo noteikumu 2.1. apakšpunkts, bet attiecas ekodizaina prasības ar enerģiju saistītām precēm (produktiem);

  2.3. preces energoefektivitātes līmenis nav zemāks par līmeni, kāds ir precei, kurai ir Energy Star marķējums, ja uz preci attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Regula (EK) Nr. 106/2008 par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu (Energy Star marķējums);

  2.4. ja iegādājas riepas, uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regula (EK) Nr. 1222/2009 par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem, tad, primāri nodrošinot pasūtītājam nepieciešamās riepu lietošanas drošības, saķeres un drošas braukšanas prasības, attiecībā uz riepām izvirza vienu no šādām prasībām:

  2.4.1. atbilstība visaugstākajai degvielas energoefektivitātes klasei;

  2.4.2. atbilstība visaugstākajai klasei attiecībā uz ārējās rites trokšņu līmeni vai saķeri ar slapju ceļu, ja to pamato ar drošības vai sabiedrības veselības apsvērumiem.

  3. Rīkojot Publisko iepirkumu likuma 55. pantā minētos pakalpojumu iepirkumus, attiecībā uz pakalpojumu izvirza prasību, lai pakalpojuma sniedzējs, nodrošinot attiecīgo pakalpojumu, iepērk vienīgi tādas preces, kas atbilst šo noteikumu 2. punktā minētajām prasībām. Šīs prasības attiecina uz precēm, kuras kā resursi iekļautas publiskā pakalpojuma līgumā un kuras pakalpojumu sniedzējs pilnībā vai daļēji iegādājas, lai sniegtu attiecīgo pakalpojumu, par kuru tiek slēgts publisks pakalpojuma līgums.

  Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

  Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK.

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Ministru prezidenta biedrs,
  ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2023.