(5) Latvijas Nacionālā arhīva publisko maksas pakalpojumu cenrādis

 • Dati iegūti: 2024. gada 17. aprīlis, 08:06
  Ministru kabineta noteikumi Nr.857

  Rīgā 2013.gada 17.septembrī (prot. Nr.49 40.§)
  Latvijas Nacionālā arhīva publisko maksas pakalpojumu cenrādis
  Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
  finanšu vadību 5.panta devīto daļu

  1. Noteikumi nosaka Latvijas Nacionālā arhīva (turpmāk – arhīvs) sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

  2. Arhīvs sniedz publiskos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

  3. Ja pasūtītājs vēlas saņemt arhīva izziņu īsākā termiņā nekā 30 dienas, maksai par pakalpojumu piemēro šādus koeficientus:

  3.1. koeficientu 2, ja pakalpojumu sniedz 15 dienu laikā;

  3.2. koeficientu 3, ja pakalpojumu sniedz 10 dienu laikā;

  3.3. koeficientu 4, ja pakalpojumu sniedz piecu dienu laikā.

  4. Arhīvs maksu par publiskajiem maksas pakalpojumiem iekasē:

  4.1. skaidrā naudā arhīva struktūrvienību kasēs;

  4.2. ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

  4.3. izmantojot tiešsaistes maksājumu pakalpojumu, ja arhīvs vai starpinstitūcija to tehniski nodrošina;

  4.4. arhīvā ar VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro vai American Express maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja arhīvs vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina.

  5. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumus Nr.763 "Noteikumi par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 181.nr.).

  6. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumus Nr.763 "Noteikumi par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi".

  7. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

  Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

  Kultūras ministra pienākumu izpildītājs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.857
  Latvijas Nacionālā arhīva publisko maksas pakalpojumu cenrādis

  Nr.
  p.k.

  Pakalpojuma veids

  Mērvienība

  Cena bez PVN
  (euro)

  PVN
  (euro)

  Cena ar PVN
  (euro)

  1.Arhīva dokumenta tematiska atlase atbilstoši pieprasījumam
  1.1.dokumenta apzināšana arhīva zinātniskajā uzziņu sistēmā pēc aprakstiem, katalogiem, reģistriem1

  10 lietas

  0,26

  0,00

  0,26

  1.2.dokumenta apzināšana lietās
  1.2.1.mašīnraksta teksts, salasāms rokraksts 1

  1 glabājama vienība

  3,24

  0,00

  3,24

  1.2.2.salasāms teksts ar paleogrāfiskām īpatnībām1

  1 glabājama vienība

  4,47

  0,00

  4,47

  1.2.3.dziestošs, grūti salasāms teksts1

  1 glabājama vienība

  6,64

  0,00

  6,64

  1.2.4.teksts svešvalodā1

  1 glabājama vienība

  5,98

  0,00

  5,98

  1.3.lietas izsniegšana no arhīva glabātavas pieprasījuma izpildei un atdošana glabātavā
  1.3.1.lieta par periodu no 18.gs.1

  1 lieta

  0,30

  0,00

  0,30

  1.3.2.lieta, lielāka par A3 formātu, un lieta ar vairāk nekā 250 lapām1

  1 lieta

  0,50

  0,00

  0,50

  1.3.3.grafisks dokuments (karte, rasējums un cits analogs dokuments)1

  1 glabājama vienība

  0,90

  0,00

  0,90

  2.Arhīva izziņas sagatavošana
  2.1.izziņas sagatavošana
  2.1.1.pieprasījumā precīzi pamatdati1

  1 izziņa

  8,94

  0,00

  8,94

  2.1.2.pieprasījumā neprecīzi pamatdati1

  1 izziņa

  17,71

  0,00

  17,71

  2.2.tematiskas izziņas sagatavošana par vienu faktu
  2.2.1.pieprasījumā precīzi pamatdati1

  1 izziņa

  26,58

  0,00

  26,58

  2.2.2.pieprasījumā neprecīzi pamatdati1

  1 izziņa

  52,97

  0,00

  52,97

  2.3.informatīvas izziņas sagatavošana par pieprasītās tēmas dokumentiem
  2.3.1.ar dokumenta satura izklāstu un dokumenta koda norādīšanu1

  1 izziņa

  13,29

  0,00

  13,29

  2.3.2.bez dokumenta satura izklāsta ar dokumenta koda norādīšanu1

  1 izziņa

  3,86

  0,00

  3,86

  2.4.informatīvas izziņas sagatavošana par elektroniskajām datnēm/dokumentiem1

  1 izziņa

  6,66

  0,00

  6,66

  2.5.izziņas (ar negatīvu rezultātu) sagatavošana 1

  1 izziņa

  1,88

  0,00

  1,88

  2.6.atkārtotas izziņas izsniegšana gada laikā no sastādīšanas datuma1

  1 lappuse

  1,02

  0,00

  1,02

  3.Ģenealoģiska pētījuma sastādīšana, izmantojot arhīva dokumentus (ieraksti par personas dzimšanu, laulībām, miršanu un citiem dzīves faktiem)

  1 ieraksts

  4,61

  0,97

  5,58

  4.Arhīva izziņas un informācijas tulkošana
  4.1.arhīva izziņas tulkošana angļu, krievu, vācu valodā

  1 lappuse

  8,98

  1,89

  10,87

  4.2.ieraksta tulkošana no interneta vietnes "Raduraksti" latviešu, angļu, krievu, vācu valodā un izraksta sagatavošana

  1 ieraksts

  2,25

  0,47

  2,72

  5.Arhīva un bibliotēkas fonda dokumenta melnbaltas elektrogrāfiskas kopijas izgatavošana, arhīva dokumenta kopijas, izraksta, noraksta noformēšana un apliecināšana (izņemot unikālos un sevišķi vērtīgos dokumentus)
  5.1.arhīva dokumenta melnbaltas elektrogrāfiskas kopijas izgatavošana
  5.1.1.1800.–1899.gada dokuments
  5.1.1.1.līdz A4 formātam1

  1 lappuse

  1,21

  0,00

  1,21

  5.1.1.2.A3 formāts1

  1 lappuse

  1,79

  0,00

  1,79

  5.1.1.3.A2 formāts1

  1 lappuse

  2,82

  0,00

  2,82

  5.1.1.4.A1 formāts1

  1 lappuse

  3,67

  0,00

  3,67

  5.1.1.5.A0 formāts1

  1 lappuse

  4,44

  0,00

  4,44

  5.1.1.6.formāts, lielāks par A01

  1 lappuse

  5,38

  0,00

  5,38

  5.1.2.1900.–1950.gada dokuments
  5.1.2.1.līdz A4 formātam1

  1 lappuse

  1,00

  0,00

  1,00

  5.1.2.2.A3 formāts1

  1 lappuse

  1,49

  0,00

  1,49

  5.1.2.3.A2 formāts1

  1 lappuse

  2,35

  0,00

  2,35

  5.1.2.4.A1 formāts1

  1 lappuse

  3,06

  0,00

  3,06

  5.1.2.5.A0 formāts1

  1 lappuse

  3,70

  0,00

  3,70

  5.1.2.6.formāts, lielāks par A01

  1 lappuse

  4,48

  0,00

  4,48

  5.1.3.1951.–1970.gada dokuments
  5.1.3.1.līdz A4 formātam1

  1 lappuse

  0,80

  0,00

  0,80

  5.1.3.2.A3 formāts1

  1 lappuse

  1,20

  0,00

  1,20

  5.1.3.3.A2 formāts1

  1 lappuse

  1,88

  0,00

  1,88

  5.1.3.4.A1 formāts1

  1 lappuse

  2,45

  0,00

  2,45

  5.1.3.5.A0 formāts1

  1 lappuse

  2,96

  0,00

  2,96

  5.1.3.6.formāts, lielāks par A01

  1 lappuse

  3,59

  0,00

  3,59

  5.1.4.1971.gada un jaunāks dokuments
  5.1.4.1.līdz A4 formātam1

  1 lappuse

  0,20

  0,00

  0,20

  5.1.4.2.A3 formāts1

  1 lappuse

  0,31

  0,00

  0,31

  5.1.4.3.A2 formāts1

  1 lappuse

  0,47

  0,00

  0,47

  5.1.4.4.A1 formāts1

  1 lappuse

  0,61

  0,00

  0,61

  5.1.4.5.A0 formāts1

  1 lappuse

  0,74

  0,00

  0,74

  5.1.4.6.formāts, lielāks par A01

  1 lappuse

  0,90

  0,00

  0,90

  5.2.bibliotēkas fonda dokumenta melnbaltas elektrogrāfiskas kopijas izgatavošana
  5.2.1.līdz A4 formātam1

  1 lappuse

  0,10

  0,00

  0,10

  5.2.2.A3 formāts1

  1 lappuse

  0,16

  0,00

  0,16

  5.3.arhīva dokumenta kopijas, izraksta, noraksta noformēšana un apliecināšana
  5.3.1.noformēšana, norādot dokumenta kodus1

  1 kopija/
  1 izraksts/
  1 noraksts

  0,30

  0,00

  0,30

  5.3.2.apliecināšana1

  1 kopija/
  1 izraksts/
  1 noraksts

  3,56

  0,00

  3,56

  6.Arhīva foto, kino, video, skaņas dokumenta atlase demonstrēšanai, demonstrēšana, izsniegšana un kopēšana
  6.1.dokumenta atlase atbilstoši apmeklētāja pieprasījumam1

  1 glabājama vienība

  0,90

  0,00

  0,90

  6.2.dokumenta izsniegšana demonstrēšanai, kopēšanai arhīvā1

  1 glabājama vienība

  0,26

  0,00

  0,26

  6.3.kopēšanas atzīmju pārlikšana no pozitīva (ne vairāk par četriem vienai glabājamai vienībai)
  6.3.1.uz negatīvu1

  1 glabājama vienība

  2,67

  0,00

  2,67

  6.3.2.uz dubultpozitīvu1

  1 glabājama vienība

  2,29

  0,00

  2,29

  6.4.fotokopijas izgatavošana
  6.4.1.8 x 12 cm1

  1 kopija

  5,46

  0,00

  5,46

  6.4.2.10 x 15 cm1

  1 kopija

  6,26

  0,00

  6,26

  6.4.3.12 x 18 cm1

  1 kopija

  7,23

  0,00

  7,23

  6.4.4.18 x 24 cm1

  1 kopija

  9,28

  0,00

  9,28

  6.4.5.24 x 30 cm1

  1 kopija

  12,18

  0,00

  12,18

  6.4.6.30 x 40 cm1

  1 kopija

  15,25

  0,00

  15,25

  6.5.kinodokumenta demonstrēšana arhīvā
  6.5.1.uz skaņas montāžas galda1

  1 glabājama vienība

  1,98

  0,00

  1,98

  6.5.2.arhīva kinozālē1

  1 glabājama vienība

  3,77

  0,00

  3,77

  6.6.videodokumenta demonstrēšana arhīvā1

  1 ieraksta stunda

  3,03

  0,00

  3,03

  6.7.kino, video, skaņas dokumenta izsniegšana demonstrēšanai, kopēšanai (ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem) ārpus arhīva uz vienu dienu
  6.7.1.kinodokumenta izsniegšana
  6.7.1.1.1910.–1920.gada kinodokuments1

  1 glabājama vienība

  34,46

  0,00

  34,46

  6.7.1.2.1921.–1950.gada kinodokuments1

  1 glabājama vienība

  29,13

  0,00

  29,13

  6.7.1.3.1951.–1970.gada kinodokuments1

  1 glabājama vienība

  23,86

  0,00

  23,86

  6.7.1.4.1971.–2000.gada kinodokuments1

  1 glabājama vienība

  18,53

  0,00

  18,53

  6.7.1.5.2001.gada un jaunāks kinodokuments1

  1 glabājama vienība

  8,04

  0,00

  8,04

  6.7.2.videodokumenta (10 minūtes) izsniegšana1

  1 dokuments

  8,04

  0,00

  8,04

  6.7.3.skaņas dokumenta izsniegšana1

  1 glabājama vienība

  8,04

  0,00

  8,04

  6.8.kino/videodokumenta kopēšana
  6.8.1.1910.–1920.gada kinodokuments
  6.8.1.1.VHS/Betacam SP/DVD datu nesējā (iekļaujot datu nesēja vērtību)1

  1 iesākta minūte

  14,14

  0,00

  14,14

  6.8.1.2.ciparu formātam atbilstošā datu nesējā (neiekļaujot datu nesēja vērtību)1

  1 iesākta minūte

  12,73

  0,00

  12,73

  6.8.1.3.DV CAM datu nesējā (iekļaujot datu nesēja vērtību)1

  1 iesākta minūte

  35,17

  0,00

  35,17

  6.8.2.1921.–1950.gada kinodokuments
  6.8.2.1.VHS/Betacam SP/DVD datu nesējā (iekļaujot datu nesēja vērtību)1

  1 iesākta minūte

  12,12

  0,00

  12,12

  6.8.2.2.ciparu formātam atbilstošā datu nesējā (neiekļaujot datu nesēja vērtību)1

  1 iesākta minūte

  10,71

  0,00

  10,71

  6.8.2.3.DV CAM datu nesējā (iekļaujot datu nesēja vērtību)1

  1 iesākta minūte

  30,99

  0,00

  30,99

  6.8.3.1951.–1970.gada kinodokuments
  6.8.3.1.VHS/Betacam SP/DVD datu nesējā (iekļaujot datu nesēja vērtību)1

  1 iesākta minūte

  10,10

  0,00

  10,10

  6.8.3.2.ciparu formātam atbilstošā datu nesējā (neiekļaujot datu nesēja vērtību)1

  1 iesākta minūte

  8,69

  0,00

  8,69

  6.8.3.3.DV CAM datu nesējā (iekļaujot datu nesēja vērtību)1

  1 iesākta minūte

  26,82

  0,00

  26,82

  6.8.4.1971.–2000.gada kino/videodokuments
  6.8.4.1.VHS/Betacam SP/DVD datu nesējā (iekļaujot datu nesēja vērtību)1

  1 iesākta minūte

  8,08

  0,00

  8,08

  6.8.4.2.ciparu formātam atbilstošā datu nesējā (neiekļaujot datu nesēja vērtību)1

  1 iesākta minūte

  6,67

  0,00

  6,67

  6.8.4.3.DV CAM datu nesējā (iekļaujot datu nesēja vērtību)1

  1 iesākta minūte

  22,64

  0,00

  22,64

  6.8.5.2001.gada un jaunāks kino/videodokuments
  6.8.5.1.VHS/Betacam SP/DVD datu nesējā (iekļaujot datu nesēja vērtību)1

  1 iesākta minūte

  2,02

  0,00

  2,02

  6.8.5.2.ciparu formātam atbilstošā datu nesējā (neiekļaujot datu nesēja vērtību)1

  1 iesākta minūte

  0,58

  0,00

  0,58

  6.8.5.3.DV CAM datu nesējā (iekļaujot datu nesēja vērtību)1

  1 iesākta minūte

  9,96

  0,00

  9,96

  6.9.kino/videodokumenta (10 minūtes) kopēšana no arhīva nodrošinājuma fonda ciparu formātam atbilstošā datu nesējā (neiekļaujot datu nesēja vērtību)1

  1 dokuments

  8,27

  0,00

  8,27

  6.10.atlasītā skaņas dokumenta noklausīšanās1

  1 skanēšanas minūte

  0,26

  0,00

  0,26

  6.11.skaņas dokumenta kopiju izgatavošana kasetē vai ciparu formātam atbilstošā datu nesējā, neveicot dokumenta apstrādi (neiekļaujot datu nesēja vērtību)
  6.11.1.1900.–1920.gada skaņas dokuments
  6.11.1.1.no viena skaņas dokumenta1

  1 ieraksta minūte

  2,49

  0,00

  2,49

  6.11.1.2.no vairākiem skaņas dokumentiem1

  1 ieraksta minūte

  5,48

  0,00

  5,48

  6.11.2.1921.–1950.gada skaņas dokuments
  6.11.2.1.no viena skaņas dokumenta1

  1 ieraksta minūte

  2,13

  0,00

  2,13

  6.11.2.2.no vairākiem skaņas dokumentiem1

  1 ieraksta minūte

  4,70

  0,00

  4,70

  6.11.3.1951.–1970.gada skaņas dokuments
  6.11.3.1.no viena skaņas dokumenta1

  1 ieraksta minūte

  1,78

  0,00

  1,78

  6.11.3.2.no vairākiem skaņas dokumentiem1

  1 ieraksta minūte

  3,91

  0,00

  3,91

  6.11.4.1971.–2000.gada skaņas dokuments
  6.11.4.1.no viena skaņas dokumenta1

  1 ieraksta minūte

  1,42

  0,00

  1,42

  6.11.4.2.no vairākiem skaņas dokumentiem1

  1 ieraksta minūte

  3,13

  0,00

  3,13

  6.11.5.2001.gada un jaunāks skaņas dokuments
  6.11.5.1.no viena skaņas dokumenta1

  1 ieraksta minūte

  0,36

  0,00

  0,36

  6.11.5.2.no vairākiem skaņas dokumentiem1

  1 ieraksta minūte

  0,78

  0,00

  0,78

  6.12.skaņas dokumenta kopijas izgatavošana, apstrādājot dokumenta kopiju (neiekļaujot datu nesēja vērtību)
  6.12.1.1900.–1920.gada skaņas dokuments
  6.12.1.1.ar sīku, retu trokšņu novēršanu

  1 ieraksta minūte

  2,50

  0,52

  3,02

  6.12.1.2.ar lielu trokšņu novēršanu

  1 ieraksta minūte

  3,98

  0,84

  4,82

  6.12.1.3.ar nesēju fizisku bojājumu radītu trokšņu novēršanu

  1 ieraksta minūte

  6,37

  1,34

  7,71

  6.12.2.1921.–1950.gada skaņas dokuments
  6.12.2.1.ar sīku, retu trokšņu novēršanu

  1 ieraksta minūte

  2,14

  0,45

  2,59

  6.12.2.2.ar lielu trokšņu novēršanu

  1 ieraksta minūte

  3,41

  0,72

  4,13

  6.12.2.3.ar nesēju fizisku bojājumu radītu trokšņu novēršanu

  1 ieraksta minūte

  5,47

  1,15

  6,62

  6.12.3.1951.–1970.gada skaņas dokuments
  6.12.3.1.ar sīku, retu trokšņu novēršanu

  1 ieraksta minūte

  1,78

  0,37

  2,15

  6.12.3.2.ar lielu trokšņu novēršanu

  1 ieraksta minūte

  2,84

  0,60

  3,44

  6.12.3.3.ar nesēju fizisku bojājumu radītu trokšņu novēršanu

  1 ieraksta minūte

  4,55

  0,96

  5,51

  6.12.4.1971.–2000.gada skaņas dokuments
  6.12.4.1.ar sīku, retu trokšņu novēršanu

  1 ieraksta minūte

  1,42

  0,30

  1,72

  6.12.4.2.ar lielu trokšņu novēršanu

  1 ieraksta minūte

  2,28

  0,48

  2,76

  6.12.4.3.ar nesēju fizisku bojājumu radītu trokšņu novēršanu

  1 ieraksta minūte

  3,64

  0,77

  4,41

  6.12.5.2001.gada un jaunāks skaņas dokuments
  6.12.5.1.ar sīku, retu trokšņu novēršanu

  1 ieraksta minūte

  0,36

  0,07

  0,43

  6.12.5.2.ar lielu trokšņu novēršanu

  1 ieraksta minūte

  0,56

  0,12

  0,68

  6.12.5.3.ar nesēju fizisku bojājumu radītu trokšņu novēršanu

  1 ieraksta minūte

  0,93

  0,19

  1,12

  7.Arhīva dokumenta digitālo kopiju izgatavošana
  7.1.ar izšķirtspēju no 75 dpi2 līdz 200 dpi2 (ieskaitot) bez iegūtā attēla apstrādes
  7.1.1.A6 formāts, attēla elementu skaits no 0,14 līdz 0,96 Mpix1, 3

  1 lappuse

  2,66

  0,00

  2,66

  7.1.2.A5 formāts, attēla elementu skaits no 0,27 līdz 1,93 Mpix1, 3

  1 lappuse

  2,97

  0,00

  2,97

  7.1.3.A4 formāts, attēla elementu skaits no 0,54 līdz 3,87 Mpix1, 3

  1 lappuse

  3,39

  0,00

  3,39

  7.1.4.A3 formāts, attēla elementu skaits no 1,09 līdz 7,73 Mpix1, 3

  1 lappuse

  3,84

  0,00

  3,84

  7.1.5.A2 formāts, attēla elementu skaits no 2,18 līdz 15,47 Mpix1, 3

  1 lappuse

  4,43

  0,00

  4,43

  7.1.6.A1 formāts, attēla elementu skaits no 4,36 līdz 30,97 Mpix1, 3

  1 lappuse

  5,02

  0,00

  5,02

  7.1.7.A0 formāts, attēla elementu skaits no 8,72 līdz 62 Mpix1, 3

  1 lappuse

  5,63

  0,00

  5,63

  7.2.ar izšķirtspēju, sākot ar 201 dpi2, bez iegūtā attēla apstrādes
  7.2.1.A6 formāts, attēla elementu skaits virs 0,96 Mpix1, 3

  1 lappuse

  7,95

  0,00

  7,95

  7.2.2.A5 formāts, attēla elementu skaits virs 1,93 Mpix1, 3

  1 lappuse

  8,82

  0,00

  8,82

  7.2.3.A4 formāts, attēla elementu skaits virs 3,87 Mpix1, 3

  1 lappuse

  9,96

  0,00

  9,96

  7.2.4.A3 formāts, attēla elementu skaits virs 7,73 Mpix1, 3

  1 lappuse

  11,37

  0,00

  11,37

  7.2.5.A2 formāts, attēla elementu skaits virs
  15,47 Mpix1, 3

  1 lappuse

  13,25

  0,00

  13,25

  7.2.6.A1 formāts, attēla elementu skaits virs
  30,97 Mpix1, 3

  1 lappuse

  15,03

  0,00

  15,03

  7.2.7.A0 formāts, attēla elementu skaits virs 62 Mpix1, 3

  1 lappuse

  16,80

  0,00

  16,80

  7.3.ar izšķirtspēju no 75 dpi2 līdz 200 dpi2 (ieskaitot) ar iegūtā attēla apstrādi
  7.3.1.A6 formāts, attēla elementu skaits no 0,14 līdz 0,96 Mpix3

  1 lappuse

  3,34

  0,70

  4,04

  7.3.2.A5 formāts, attēla elementu skaits no 0,27 līdz 1,93 Mpix3

  1 lappuse

  3,84

  0,81

  4,65

  7.3.3.A4 formāts, attēla elementu skaits no 0,54 līdz 3,87 Mpix3

  1 lappuse

  4,42

  0,93

  5,35

  7.3.4.A3 formāts, attēla elementu skaits no 1,09 līdz 7,73 Mpix3

  1 lappuse

  5,31

  1,11

  6,42

  7.3.5.A2 formāts, attēla elementu skaits no 2,18 līdz 15,47 Mpix3

  1 lappuse

  5,68

  1,19

  6,87

  7.3.6.A1 formāts, attēla elementu skaits no 4,36 līdz 30,97 Mpix3

  1 lappuse

  5,98

  1,26

  7,24

  7.3.7.A0 formāts, attēla elementu skaits no 8,72 līdz 62 Mpix3

  1 lappuse

  6,63

  1,39

  8,02

  7.4.ar izšķirtspēju, sākot ar 201 dpi2, ar iegūtā attēla apstrādi
  7.4.1.A6 formāts, attēla elementu skaits virs 0,96 Mpix3

  1 lappuse

  9,96

  2,09

  12,05

  7.4.2.A5 formāts, attēla elementu skaits virs 1,93 Mpix3

  1 lappuse

  11,37

  2,39

  13,76

  7.4.3.A4 formāts, attēla elementu skaits virs 3,87 Mpix3

  1 lappuse

  13,26

  2,78

  16,04

  7.4.4.A3 formāts, attēla elementu skaits virs 7,73 Mpix3

  1 lappuse

  15,91

  3,34

  19,25

  7.4.5.A2 formāts, attēla elementu skaits virs 15,47 Mpix3

  1 lappuse

  16,90

  3,55

  20,45

  7.4.6.A1 formāts, attēla elementu skaits virs 30,97 Mpix3

  1 lappuse

  17,91

  3,76

  21,67

  7.4.7.A0 formāts, attēla elementu skaits virs 62 Mpix3

  1 lappuse

  19,88

  4,17

  24,05

  7.5.digitalizēta dokumenta ierakstīšana ciparu formātam atbilstošā datu nesējā (neiekļaujot datu nesēja vērtību)1

  1 glabājama vienība

  1,92

  0,00

  1,92

  7.6.digitalizēta dokumenta izdrukas izgatavošana ar izšķirtspēju līdz 200 dpi2
  7.6.1.melnbalts dokuments
  7.6.1.1.A6 formāts, attēla elementu skaits līdz 0,96 Mpix1, 3

  1 lappuse

  1,99

  0,00

  1,99

  7.6.1.2.A5 formāts, attēla elementu skaits līdz 1,93 Mpix1, 3

  1 lappuse

  2,09

  0,00

  2,09

  7.6.1.3.A4 formāts, attēla elementu skaits līdz 3,87 Mpix1, 3

  1 lappuse

  2,12

  0,00

  2,12

  7.6.1.4.A3 formāts, attēla elementu skaits līdz 7,73 Mpix1, 3

  1 lappuse

  2,43

  0,00

  2,43

  7.6.2.krāsains dokuments
  7.6.2.1.A6 formāts, attēla elementu skaits līdz 0,96 Mpix1, 3

  1 lappuse

  3,47

  0,00

  3,47

  7.6.2.2.A5 formāts, attēla elementu skaits līdz 1,93 Mpix1, 3

  1 lappuse

  3,53

  0,00

  3,53

  7.6.2.3.A4 formāts, attēla elementu skaits līdz 3,87 Mpix1, 3

  1 lappuse

  3,60

  0,00

  3,60

  7.6.2.4.A3 formāts, attēla elementu skaits līdz 7,73 Mpix1, 3

  1 lappuse

  3,94

  0,00

  3,94

  7.7.digitālās kopijas izgatavošana un apstrāde no fotodokumenta negatīva
  7.7.1.digitālās kopijas izgatavošana no fotodokumenta negatīva
  7.7.1.1.līdz formātam A6, attēla elementu skaits līdz
  3 Mpix1, 3

  1 kadrs/
  1 fotogrāfija

  7,11

  0,00

  7,11

  7.7.1.2.A5 formāts, attēla elementu skaits no 3 līdz
  6 Mpix1, 3

  1 kadrs/
  1 fotogrāfija

  9,97

  0,00

  9,97

  7.7.1.3.A4 formāts, attēla elementu skaits no 6 līdz 12 Mpix1, 3

  1 kadrs/
  1 fotogrāfija

  17,02

  0,00

  17,02

  7.7.1.4.formāts, lielāks par A4 formātu (izšķirtspēja 300 dpi2), attēla elementu skaits virs 12 Mpix3, nepārsniedzot 36 Mpix1, 3

  1 kadrs/
  1 fotogrāfija

  29,88

  0,00

  29,88

  7.7.2.fotodokumenta negatīva digitālās kopijas vienkārša apstrāde (izmēra pārveidošana, mērogošana)

  1 kadrs/
  1 fotogrāfija

  2,12

  0,44

  2,56

  7.8.digitālās kopijas izgatavošana ar izšķirtspēju 300 dpi2 no kinodokumenta kadra
  7.8.1.līdz formātam A6, attēla elementu skaits līdz
  3 Mpix1, 3

  1 kadrs

  17,42

  0,00

  17,42

  7.8.2.A5 formāts, attēla elementu skaits no 3 līdz
  6 Mpix1, 3

  1 kadrs

  19,35

  0,00

  19,35

  7.9.digitālās kopijas izgatavošana bez attēla apstrādes no mikrofilmas1

  10 kadri

  0,41

  0,00

  0,41

  7.10.mikrofišas (džeketa) digitālās kopijas izgatavošana
  7.10.1.A6 formāts (30 kadri) ar izšķirtspēju līdz 200 dpi2 (ieskaitot)1

  1 mikrofiša

  2,63

  0,00

  2,63

  7.10.2.A6 formāts (30 kadri), sākot ar izšķirtspēju
  201 dpi1, 2

  1 mikrofiša

  7,94

  0,00

  7,94

  7.10.3.digitālās kopijas izgatavošana no mikrofišas (džeketa) ar izšķirtspēju līdz 200 dpi2 (ieskaitot)1

  1 kadrs

  0,11

  0,00

  0,11

  7.10.4.digitālās kopijas izgatavošana no mikrofišas (džeketa), sākot ar izšķirtspēju 201dpi1, 2

  1 kadrs

  0,28

  0,00

  0,28

  7.11.iepriekš digitalizētā fotodokumenta digitālās kopijas izgatavošana un digitālās kopijas pārstrāde
  7.11.1.digitālās kopijas izgatavošana digitālam fotodokumentam1

  1 datne

  0,95

  0,00

  0,95

  7.11.2.izšķirtspējas samazināšana, pārstrāde digitālam fotodokumentam

  1 datne

  2,15

  0,45

  2,60

  7.12.dokumenta izsniegšana digitālo kopiju izgatavošanai ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem
  7.12.1.arhīvā (ar izšķirtspēju līdz 200 dpi2)
  7.12.1.1.1800.–1899.gada dokuments1

  1 lappuse

  1,01

  0,00

  1,01

  7.12.1.2.1900.–1950.gada dokuments1

  1 lappuse

  0,87

  0,00

  0,87

  7.12.1.3.1951.–1970.gada dokuments1

  1 lappuse

  0,70

  0,00

  0,70

  7.12.1.4.1971.gada un jaunāks dokuments1

  1 lappuse

  0,20

  0,00

  0,20

  7.12.2.ārpus arhīva uz vienu dienu
  7.12.2.1.1800.–1899.gada dokuments1

  1 lappuse

  17,25

  0,00

  17,25

  7.12.2.2.1900.–1950.gada dokuments1

  1 lappuse

  14,56

  0,00

  14,56

  7.12.2.3.1951.–1970.gada dokuments1

  1 lappuse

  12,02

  0,00

  12,02

  7.12.2.4.1971.gada un jaunāks dokuments1

  1 lappuse

  9,28

  0,00

  9,28

  8.Arhīva dokumenta mikrofilmēšana
  8.1.mikrofilmēšana (līdz 800 lappusēm)1

  1 filma/
  800 lappuses

  123,68

  0,00

  123,68

  8.2.filmas negatīva izgatavošana1

  1 filma/
  1200 kadri

  148,22

  0,00

  148,22

  8.3.filmas negatīva attīstīšana1

  1 filma/
  1200 kadri

  11,30

  0,00

  11,30

  8.4.attīstītās filmas pārbaude1

  1 filma/
  1200 kadri

  13,28

  0,00

  13,28

  8.5.filmas pozitīva izgatavošana
  8.5.1.no pozitīva1

  1 filma/
  1200 kadri

  234,96

  0,00

  234,96

  8.5.2.no negatīva1

  1 filma/
  1200 kadri

  165,58

  0,00

  165,58

  8.6.mikrofilmas sagriešana un ievietošana caurspīdīgā apvalkā (mikrofišu (džeketu) izgatavošana)1

  30 kadri

  9,87

  0,00

  9,87

  9.Institūcijas un privātās juridiskās personas arhīva dokumenta sagatavošana glabāšanai
  9.1.fonda, apakšfonda, sērijas un apakšsērijas līmeņa apraksta sagatavošana

  1 lapa

  14,23

  2,99

  17,22

  9.2.dokumentu aprakstīšanas shēmas izstrāde

  1 shēma

  53,03

  11,14

  64,17

  9.3.dokumenta izvērtēšana
  9.3.1.teksta dokuments
  9.3.1.1.ar lapu izskatīšanu lietās

  1 lieta

  1,09

  0,23

  1,32

  9.3.1.2.pēc lietu virsrakstiem

  1 lieta

  0,33

  0,07

  0,40

  9.3.2.grafisks dokuments

  1 lapa

  0,20

  0,04

  0,24

  9.3.3.personas lieta

  1 lieta

  0,64

  0,13

  0,77

  9.4.lapu sistematizācija lietā
  9.4.1.teksta dokuments

  10 lapas

  0,28

  0,06

  0,34

  9.4.2.grafisks dokuments

  1 lapa

  0,20

  0,04

  0,24

  9.4.3.datorizdrukas par algas aprēķinu sakārtošana 50 strādājošajiem

  1 komplekts

  53,01

  11,13

  64,14

  9.5.lietas virsraksta veidošana un rakstīšana uz kartītēm
  9.5.1.teksta dokuments

  1 virsraksts

  0,94

  0,20

  1,14

  9.5.2.grafisks dokuments

  1 virsraksts

  0,60

  0,13

  0,73

  9.5.3.personas lieta

  1 virsraksts

  0,25

  0,05

  0,30

  9.6.dokumenta anotācijas sastādīšana

  1 anotācija

  1,11

  0,23

  1,34

  9.7.lietā esošo dokumentu uzskaites saraksta sastādīšana (dokumentu virsrakstu ieraksti)

  1 ieraksts

  0,39

  0,08

  0,47

  9.8.lietu kartīšu sistematizācija atbilstoši lietu sistematizācijas shēmai un uzziņas koda pieraksts

  1 kartīte

  0,20

  0,04

  0,24

  9.9.grafiskā dokumenta un dokumenta, lielāka par A4 formātu, locīšana
  9.9.1.formāts no A4 līdz A1

  1 lapa

  0,14

  0,03

  0,17

  9.9.2.formāts, lielāks par A1 formātu

  1 lapa

  0,33

  0,07

  0,40

  9.10.nepareizi saformētu un iešūtu lietu izformēšana, saspraužu izņemšana

  1 lieta

  0,59

  0,12

  0,71

  9.11.lietu iešūšana
  9.11.1.A4 formāts

  1 lieta

  1,06

  0,22

  1,28

  9.11.2.lapa, mazāka par A4 formātu

  1 lieta

  1,69

  0,36

  2,05

  9.11.3.grafisks dokuments un dokuments, lielāks par A4 formātu

  1 lieta

  3,14

  0,66

  3,80

  9.12.lapas ievietošana mapē bez iešūšanas

  1 mape

  0,76

  0,16

  0,92

  9.13.lapas numurēšana
  9.13.1.A4 formāts

  100 lapas

  1,95

  0,41

  2,36

  9.13.2.lapa, mazāka par A4 formātu

  100 lapas

  2,45

  0,52

  2,97

  9.13.3.grafisks dokuments un dokuments, lielāks par A4 formātu

  100 lapas

  3,37

  0,71

  4,08

  9.14.lapu numerācijas pārbaude lietvedībā sanumurētā lietā
  9.14.1.A4 formāts

  100 lapas

  0,59

  0,12

  0,71

  9.14.2.lapa, mazāka par A4 formātu

  100 lapas

  1,09

  0,23

  1,32

  9.14.3.grafisks dokuments un dokuments, lielāks par A4 formātu

  100 lapas

  1,64

  0,34

  1,98

  9.15.lietas vāka/titullapas noformēšana

  1 vāks/
  1 lapa

  0,50

  0,10

  0,60

  9.16.lietu sistematizācija aprakstos atbilstoši sistematizācijas shēmai

  1 lieta

  0,14

  0,03

  0,17

  9.17.lietu kartonēšana

  10 lietas

  2,55

  0,54

  3,09

  9.18.kastes izvietošana plauktā

  1 kaste

  0,48

  0,10

  0,58

  9.19.lietas pārvietošana no arhīva glabātavas (struktūrvienības) uz darba istabu

  1 lieta

  0,14

  0,03

  0,17

  9.20.lietas izdošana institūcijas darbiniekiem un pieņemšana no tiem dokumentu sakārtošanas laikā

  1 lieta

  0,33

  0,07

  0,40

  9.21.dokumentu apraksta sastādīšana un noformēšana (lietu virsrakstu ieraksti)

  1 ieraksts

  0,79

  0,16

  0,95

  9.22.lietu apraksta rādītāja sastādīšana (piemēram, tematiskā, ģeogrāfiskā, personu)

  1 ieraksts

  0,22

  0,05

  0,27

  9.23.iznīcināšanai atlasīto lietu sistematizācija pa grupām

  1 lieta

  0,22

  0,05

  0,27

  9.24.akta sastādīšana par iznīcināšanai atlasītajām lietām un dokumentiem (lietu/dokumentu virsrakstu ieraksti)

  1 ieraksts

  0,67

  0,14

  0,81

  9.25.iznīcināšanai atlasīto lietu saiņu formēšana

  10 lietas

  1,23

  0,26

  1,49

  9.26.trūkstošo lietu akta/saraksta sastādīšana

  1 akts/
  1 saraksts

  105,90

  22,24

  128,14

  9.27.lietas pieņemšana un nodošana pēc dokumentu un lietu sakārtošanas, aprakstīšanas

  1 lieta

  0,12

  0,02

  0,14

  9.28.akta sastādīšana par neglābjami bojātiem dokumentiem/lietām

  1 akts

  53,02

  11,13

  64,15

  9.29.glabātavas/objekta mikrobioloģiskā apsekošana pēc institūciju pieprasījuma

  1 atzinums

  34,26

  7,20

  41,46

  9.30.arhīva glabāšanai pakļauto lietu fiziskā un sanitāri higiēniskā pārbaude (100 glabājamas vienības) un akta sastādīšana

  1 akts

  16,54

  3,47

  20,01

  9.31.lietas esības un fiziskā stāvokļa pārbaude (100 glabājamas vienības) un akta sastādīšana

  1 akts

  6,67

  1,40

  8,07

  9.32.lietas atputekļošana

  1 lieta

  0,12

  0,02

  0,14

  9.33.pastāvīgi un ilgstoši glabājamo dokumentu pieņemšana arhīva glabāšanā pirms noteiktā termiņa

  1 glabājamā vienība/gadā

  0,41

  0,09

  0,50

  9.34.dokumenta dezinfekcija ar speciālām salvetēm

  100 lapas

  2,17

  0,46

  2,63

  9.35.lietas dezinfekcija dezinfekcijas kamerā

  1 lieta

  1,07

  0,22

  1,29

  9.36.likvidēto un reorganizēto valsts un pašvaldību institūciju aprakstīto dokumentu pieņemšana arhīva glabāšanā
  9.36.1.bez glabātavu izveides

  1 glabājamā vienība

  1,60

  0,34

  1,94

  9.36.2.ar glabātavu izveidi

  1 glabājamā vienība

  3,79

  0,79

  4,58

  9.36.3.īslaicīgi glabājamo dokumentu pieņemšana arhīva glabāšanā un atlase iznīcināšanai pēc noteiktā glabāšanas termiņa beigām

  1 glabājamā vienība/gadā

  0,36

  0,08

  0,44

  9.37.likvidēto un reorganizēto valsts un pašvaldību institūciju informācijas sistēmās esošo elektronisko datu/dokumentu pieņemšana arhīva glabāšanā
  9.37.1.elektronisko datu/dokumentu pieņemšana, ierakstot CD-R datu nesējā

  250 MB4

  8,59

  1,80

  10,39

  9.37.2.elektronisko datu/dokumentu, kuru apjoms pārsniedz 700 MB4, pieņemšana, ierakstot DVD+R datu nesējā

  250 MB4

  6,25

  1,31

  7,56

  9.37.3.elektronisko datu/dokumentu, kuru apjoms pārsniedz 4 GB5, pieņemšana, ierakstot cietā diska datu nesējā

  1 GB5

  5,67

  1,19

  6,86

  9.38.elektronisko datu/dokumentu sagatavošana nodošanai arhīva glabāšanā (migrēšana)
  9.38.1.no datubāzu vadības sistēmām Oracle, MS SQL Server, MySQL uz XML formātu

  1 IS6 apakšmodulis

  2482,21

  521,26

  3003,47

  9.38.2.no lietvedības informācijas sistēmām uz XML formātu

  1 IS6 apakšmodulis

  2482,21

  521,26

  3003,47

  9.38.3.no grāmatvedības un finanšu vadības sistēmām uz XML formātu

  1 IS6 apakšmodulis

  661,92

  139,00

  800,92

  9.38.4.no citām sistēmām uz specifiskiem formātiem

  1 IS6 apakšmodulis

  2482,21

  521,26

  3003,47

  9.39.likvidēto privāto juridisko personu un profesionālo darbību pārtraukušo fizisko personu dokumentu pieņemšana arhīva glabāšanā
  9.39.1.lietas sakārtošana un aprakstīšana

  1 lieta

  8,40

  1,77

  10,17

  9.39.2.lietas pieņemšana

  1 lieta

  3,79

  0,79

  4,58

  9.39.3.informācijas sistēmās esošo elektronisko datu/dokumentu pieņemšana
  9.39.3.1.ierakstot CD-R datu nesējā

  250 MB4

  8,59

  1,80

  10,39

  9.39.3.2.ierakstot DVD+R datu nesējā

  250 MB4

  6,25

  1,31

  7,56

  9.39.3.3.ierakstot cietā diska datu nesējā

  1 GB5

  5,67

  1,19

  6,86

  9.39.4.izziņas sagatavošana par dokumentu pieņemšanu vai nepieņemšanu

  1 izziņa

  9,14

  1,92

  11,06

  9.40.dokumentu depozitārā saglabāšana arhīvā
  9.40.1.teksta un grafisko dokumentu depozitārā saglabāšana
  9.40.1.1.nodrošinot saglabāšanu bez izmantošanas

  1 glabāšanas vienība/gadā

  0,50

  0,10

  0,60

  9.40.1.2.nodrošinot saglabāšanu ar izmantošanu

  1 glabāšanas vienība/gadā

  0,69

  0,14

  0,83

  9.40.2.kino/videodokumentu depozitārā saglabāšana

  1 glabāšanas vienība/gadā

  0,88

  0,19

  1,07

  9.40.3.elektronisko dokumentu depozitārā saglabāšana

  1 GB5/gadā

  0,50

  0,10

  0,60

  10.Privātpersonu konsultēšana arhīvu un dokumentu pārvaldības jautājumos par privātpersonas dokumentiem bez atzinuma sagatavošanas
  10.1.konsultācija arhīva darba jautājumos

  1 stunda

  6,83

  1,44

  8,27

  10.2.konsultācija dokumentu pārvaldības jautājumos

  1 stunda

  11,13

  2,34

  13,47

  11.Atzinuma vai ieteikuma sagatavošana privātpersonām arhīvu un dokumentu pārvaldības jautājumos par privātpersonas dokumentiem

  1 dokuments

  54,40

  11,42

  65,82

  12.Informatīvie un izglītojošie pasākumi arhīvniecības jomā pēc institūciju pieprasījuma arhīvā
  12.1.tematiska ekskursija
  12.1.1.grupai līdz 10 personām1

  1 stunda

  16,97

  0,00

  16,97

  12.1.2.grupai no 11 līdz 25 personām1

  1 stunda

  25,48

  0,00

  25,48

  12.2.semināra organizēšana ar tematisko lekciju sagatavošanu1

  1 dalībnieks/
  1 dienā

  39,48

  0,00

  39,48

  12.3.dokumentu izstādes sagatavošana1

  10 eksponāti

  157,65

  0,00

  157,65

  13.Dokumenta restaurācija
  13.1.teksta dokumenta restaurācija (formāts līdz A4)

  1 lapa

  5,33

  1,12

  6,45

  13.2.kartes restaurācija (formāts līdz A1)

  1 karte

  39,66

  8,33

  47,99

  13.3.grafikas restaurācija

  1 grafika

  121,33

  25,48

  146,81

  13.4.vaska zīmoga restaurācija

  1 zīmogs

  126,39

  26,54

  152,93

  13.5.ādas iesējuma restaurācija

  1 lieta

  275,58

  57,87

  333,45

  13.6.pergamenta restaurācija

  1 pergaments

  251,56

  52,83

  304,39

  13.7.kārbas izgatavošana
  13.7.1.pergamenta glabāšanai

  1 kārba

  17,21

  3,61

  20,82

  13.7.2.restaurēta dokumenta glabāšanai

  1 kārba

  3,25

  0,68

  3,93

  13.8.dokumenta konservācija (formāts līdz A4)

  1 lapa

  1,91

  0,40

  2,31

  14.Dokumentu iesiešana
  14.1.dokumentu (formāts līdz A4) iesiešana
  14.1.1.kartona vākā

  1 lieta

  6,42

  1,35

  7,77

  14.1.2.ādas vākā

  1 lieta

  73,36

  15,41

  88,77

  14.2.dokumentu, lielāku par A3 formātu, iesiešana
  14.2.1.kartona vākā

  1 lieta

  12,79

  2,68

  15,47

  14.2.2.ādas vākā

  1 lieta

  146,69

  30,81

  177,50

  15.Papīra un kartona kompleksā analīze (mikroskopija, papīra skābuma noteikšana)

  1 atzinums

  39,83

  8,36

  48,19

  Piezīmes.

  1. 1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

  2. 2 dpi – punkti uz collu.

  3. 3 Mpix – megapikseļi.

  4. 4 MB – megabaits.

  5. 5 GB – gigabaits.

  6. 6 IS – informācijas sistēma.

  7. Ja saņemts attiecīgs personas pieprasījums, šajā cenrādī minētu pasūtījumu iespējams nosūtīt pa pastu – šādā gadījumā persona papildus maksas pakalpojuma maksai norēķinās par pasta pakalpojumiem saskaņā ar pasta pakalpojumu tarifiem.

  Kultūras ministra pienākumu izpildītājs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.