(3) Noteikumi par speciālajām profesijām, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:04
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 466

  Rīgā 2020. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 46 14. §)
  Noteikumi par speciālajām profesijām, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem
  Izdoti saskaņā ar Privāto pensiju fondu likuma
  17. panta sesto daļu

  1. Noteikumi nosaka speciālajās profesijās strādājošos, kuriem privāto pensiju fondu pensiju plānā noteiktais pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem (pielikums), kā arī minimāli nepieciešamo nodarbinātības ilgumu attiecīgajā profesijā.

  2. Lai saņemtu izmaksas atbilstoši privāto pensiju fondu pensiju plāna noteikumiem, minimāli nepieciešamais nodarbinātības ilgums attiecīgajā profesijā kopumā ir vismaz 10 gadu. Šo nodarbinātības periodu persona var apliecināt ar darba grāmatiņu (darba līguma grāmatiņu), darba līgumu, darba devēja izziņu, Latvijas Nacionālā arhīva izziņu, tiesas nolēmumu un citiem nodarbinātības ilgumu apliecinošiem dokumentiem.

  3. Personai, kura līgumu ar privāto pensiju fondu par dalību pensiju plānā noslēgusi līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, uzkrāto pensijas kapitālu izmaksā atbilstoši iepriekš noslēgtā līguma noteikumiem attiecībā uz nodarbinātības ilgumu konkrētajā speciālajā profesijā.

  4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumus Nr. 47 "Noteikumi par speciālajām profesijām, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 16. nr.).

  Ministru prezidenta vietā –
  Ministru prezidenta biedrs,
  aizsardzības ministrs A. Pabriks

  Labklājības ministre R. Petraviča
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2020. gada 28. jūlija
  noteikumiem Nr. 466
  Speciālās profesijas, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem
  Nr.
  p. k.
  Profesija vai nodarbināto kategorijaPensijas vecums (gados)

  1.

  Dzelzceļa nozarē nodarbinātie: 
  1.1.Dīzeļlokomotīves vadītāja (mašīnista) palīgs50
  1.2.Dīzeļlokomotīves vadītājs (mašīnists) instruktors50
  1.3.Dīzeļvilciena vadītājs (mašīnists) instruktors50
  1.4.Elektrovilciena vadītājs (mašīnists) instruktors50
  1.5.Dīzeļlokomotīves vadītājs (mašīnists)50
  1.6.Dīzeļvilciena vadītājs (mašīnists)50
  1.7.Elektrovilciena vadītājs (mašīnists)50
  1.8.Sliežu motortransporta vadītājs (mašīnists)50
  1.9.Dīzeļvilciena vadītāja (mašīnista) palīgs50
  1.10.Elektrovilciena vadītāja (mašīnista) palīgs50
  1.11.Sliežu motortransporta vadītāja (mašīnista) palīgs50
  1.12.Sliežu motortransporta vadītāja (mašīnista) instruktors50
  1.13.Tvaika lokomotīves vadītāja (mašīnista) palīgs50
  1.14.Tvaika lokomotīves vadītājs (mašīnists)50
  1.15.Tvaika lokomotīves vadītāja (mašīnista) instruktors50
  1.16.Stacijas dežurants50
  1.17.Dzelzceļa dispečers50
  1.18.Dzelzceļa dežurants50
  1.19.Dzelzceļa pārvadājumu un kustības organizators50

  2.

  Aviācijas nozarē nodarbinātie: 
  2.1.Gaisa kuģu tehniskās apkopes mehāniķis50
  2.2.Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas tehniķis50
  2.3.Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas tehniķis50
  2.4.Gaisa satiksmes dispečers50
  2.5.Gaisa satiksmes vadības dispečers50
  2.6.Gaisa kuģa mehāniķis50
  2.7.Lidotājs50
  2.8.Gaisa kuģa kapteinis45
  2.9.Radiolokācijas un radionavigācijas inženieris50
  2.10.Lidojumu inženieris50
  2.11.Lidojumu nodrošināšanas inženieris50
  2.12.Gaisa kuģu tehniskās apkopes avionikas inženieris50
  2.13.Gaisa kuģu tehniskās apkopes mehānikas inženieris50
  2.14.Aeronautikas/mehānikas inženieris50
  2.15.Aeronavigācijas apkalpošanas inženieris50
  2.16.Gaisa kuģa stūrmanis45
  2.17.Gaisa kuģa komercpilots50
  2.18.Helikoptera komercpilots50
  2.19.Gaisa kuģa pilots45
  2.20.Helikoptera pilots45
  2.21.Hidroplāna pilots45
  2.22.Gaisa kuģa stjuarts50
  2.23.Aviācijas instruktors45

  3.

  Sabiedriskā transporta nozarē nodarbinātie: 
  3.1.Autobusa vadītājs50
  3.2.Tramvaja vadītājs50
  3.3.Trolejbusa vadītājs50

  4.

  Jūrniecības un zvejniecības nozarē nodarbinātie: 
  4.1.Kuģa kapteinis50
  4.2.Kuģa kapteiņa palīgs50
  4.3.Kuģa stūrmanis50
  4.4.Kuģa matrozis50
  4.5.Bocmanis50
  4.6.Kuģa mehāniķis50
  4.7.Kuģa mehāniķa palīgs50
  4.8.Kuģa motorists50
  4.9.Kuģa sūkņu mašīnists50
  4.10.Kuģa elektromehāniķis50
  4.11.Kuģa saldēšanas iekārtu mehāniķis50
  4.12.Traļmeistars50
  4.13.Locis50
  4.14.Kuģa ārsts50
  4.15.Kuģa pavārs50
  4.16.Kuģa elektriķis50
  4.17.Celtņa operators50
  4.18.Dokers50
  4.19.Dokeru brigadieris50
  4.20.Kuģa stjuarts50
  4.21.Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists50
  4.22.Kuģa zivju apstrādes iekārtu mašīnists50
  4.23.Zivju apstrādes operators (tāljūras zvejā)50
  4.24.Saldūdens un piekrastes zivju apstrādātājs50

  5.

  Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes valsts vides inspektori50

  6.

  Veselības nozarē nodarbinātie: 
  6.1.Ārstniecības persona, kura strādā neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes sastāvā vai dispečerdienestā50
  6.2.Persona, kura strādā neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes sastāvā50
  6.3.Ārstniecības persona, kura strādā ar jonizējošo starojumu vai kodolmedicīnā50
  6.4.Rentgenstaru iekārtas operators50

  7.

  Izglītības nozarē nodarbinātie: 
  7.1.Pirmsskolas pedagogs50
  7.2.Pamatizglītības pedagogs50
  7.3.Speciālās izglītības pedagogs50
  7.4.Vidējās izglītības pedagogs50
  7.5.Profesionālās izglītības pedagogs50
  7.6.Sporta treneris50

  8.

  Profesionāls sportists45

  9.

  Būvmateriālu ražošanā nodarbinātie: 
  9.1.Ķieģeļu/dakstiņu apdedzināšanas krāsns operators50
  9.2.Akmens apstrādes iekārtas operators50

  10.

  Elektrostaciju operatori: 
  10.1.Atomenerģijas reaktora operators50

  11.

  Gumijas ražošanā nodarbinātie: 
  11.1.Gumijas veidošanas operators50
  11.2.Gumijas apstrādes operators50
  11.3.Gumijas karstās presēšanas operators50
  11.4.Vulkanizētājs50

  12.

  Inženiermehānikas speciālisti: 
  12.1.Atomenerģijas mehānismu mehāniķis50

  13.

  Ķīmiskās destilēšanas iekārtu un reaktoru operatori: 
  13.1.Reaktora operators50

  14.

  Mehānikas inženieri: 
  14.1.Kodolenerģētikas mehānikas inženieris50

  15.

  Metālapstrādē nodarbinātie: 
  15.1.Kalējs50
  15.2.Metāla kausētājs50
  15.3.Metāllējumu apcirtējs50
  15.4.Metāllējumu veidotājs50
  15.5.Metāllējumu izsitējs50
  15.6.Kodināšanas operators50
  15.7.Metāla griezējs50
  15.8.Metāllējējs50

  16.

  Metalurģiskajā ražošanā nodarbinātie: 
  16.1.Spiedliešanas iekārtas operators50
  16.2.Kausu oderētājs50
  16.3.Liešanas iekārtas operators50
  16.4.Mūrnieks50
  16.5.Velmētājs50
  16.6.Velmēšanas stāva operators50
  16.7.Karstās apstrādes krāsns operators50
  16.8.Karstā metāla novācējs (no velmēšanas stāva)50

  17.

  Papīra ražošanā nodarbinātie: 
  17.1.Papīra masas ražošanas iekārtas operators50
  17.2.Papīra masas rafinēšanas operators50
  17.3.Papīra masas pārstrādāšanas operators50
  17.4.Papīra žāvēšanas iekārtas operators50

  18.

  Stikla šķiedras ražošanā nodarbinātie: 
  18.1.Stikla šķiedras ražošanas operators50
  18.2.Spolēšanas iekārtas operators50
  18.3.Šķeterētājs50
  18.4.Aušanas operators50
  18.5.Ķīmiskās apstrādes operators50
  18.6.Meistara palīgs50
  18.7.Kontrolieris50

  19.

  Valsts probācijas dienestā nodarbinātie: 
  19.1.Probācijas speciālists50
  19.2.Vecākais lietvedis, kura amata pienākumos ietilpst apmeklētāju un probācijas klientu plūsmas koordinēšana50
  19.3.Vadošais probācijas speciālists – nodaļas vadītājs50
  19.4.Vadošais eksperts brīvprātīgā darba jomā50

  20.

  Kultūras darbinieki: 
  20.1.Orķestra mākslinieks50
  20.2.Solists vokālists45
  20.3.Kora mākslinieks50
  20.4.Baleta mākslinieks38
  20.5.Leļļu teātra aktieris50
  20.6.Cirka mākslinieks38

  21.

  Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs dienošās amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm50

  22.

  Nacionālo bruņoto spēku profesijas:
  22.1.Virsnieks50
  22.2.Instruktors50
  22.3.Kareivis un zemessargs50

  23.

  Ieslodzījuma vietu pārvaldē dienošās amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm50

  24.

  Valsts augstākās amatpersonas: 
  24.1.Ģenerālprokurors50
  24.2.Augstākās tiesas priekšsēdētājs50
  24.3.Satversmes tiesas priekšsēdētājs50

  25.

  Juridisko lietu vecākie speciālisti: 
  25.1.Virsprokurors50
  25.2.Virsprokurora vietnieks50
  25.3.Prokurors50
  25.4.Tiesas priekšsēdētājs50
  25.5.Tiesnesis50
  25.6.Tiesas priekšsēdētāja vietnieks50
  25.7.Tiesu kolēģijas priekšsēdētājs50

  26.

  Valsts drošības iestāžu amatpersonas50

  27.

  Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonas50

  28.

  Sociālajā jomā nodarbinātie: 
  28.1.Bāriņtiesas priekšsēdētājs50
  28.2.Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks50
  28.3.Bāriņtiesas loceklis50
  28.4.Bāriņtiesas locekļa palīgs50
  28.5.Sociālais darbinieks50
  28.6.Sociālais audzinātājs50
  28.7.Sociālais aprūpētājs50
  28.8.Sociālais rehabilitētājs50
  28.9.Sociālās palīdzības organizators50
  28.10.Sociālais mentors50
  28.11.Pavadonis50
  28.12.Asistents50
  28.13.Aprūpētājs50

  29.

  Pašvaldības policijas darbinieks, kurš ieņem pašvaldības policijas amatu un pilda pašvaldības policijai likumā noteiktos uzdevumus50
  Labklājības ministre R. Petraviča

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.