(3) Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:05
  Ministru kabineta noteikumi Nr.353

  Rīgā 2002.gada 6.augustā (prot. Nr.33 7.§)
  Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku
  Izdoti saskaņā ar Darba likuma 44.panta otro daļu

  1. Noteikumi nosaka darbus jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku.

  2. Darbi jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku, ir šādi:

  2.1. kultūras jomā:

  2.1.1. teātra, operas, baleta un cirka izrāžu un koncertu mākslinieciskā sagatavošana un norises nodrošināšana;

  2.1.2. kinofilmu un videofilmu veidošana;

  2.1.3. izstāžu veidošana;

  2.1.4. fotogrāfiju veidošana;

  2.1.5. kultūras un atpūtas pasākumu plānošana, organizēšana un vadīšana;

  2.2. banku, finanšu un tirdzniecības jomā:

  2.2.1. starpniecības darījumi ar investīcijām, vērtspapīriem un obligācijām;

  2.2.2. īpašumu pārvaldīšana;

  2.3. sporta jomā:

  2.3.1. nodarbošanās ar sportu (sportists, profesionāls sportists);

  2.3.2. sportistu trenēšana;

  2.3.3. sporta sacensību un citu sporta pasākumu tiesāšana (sporta tiesnesis);

  2.3.4. sporta sacensību un citu sporta pasākumu organizēšana un vadīšana;

  2.4. īpaši aizsargājamo teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas jomā:

  2.4.1. parku, skvēru un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju objektu apsaimniekošana;

  2.4.2. (svītrots ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.150);

  2.4.3. dabas aizsardzības darbi zivju nārsta laikā;

  2.5. izglītības jomā:

  2.5.1. ar izglītības programmu vai tajā ietverto mācību priekšmetu, kursu, praktisko mācību vai prakšu īstenošanu saistīts darbs, ja kopējais ilgums tā īstenošanai pilnā apjomā ir ne vairāk par deviņiem mēnešiem gadā;

  2.5.2. viesmācībspēku darbs;

  2.5.3. pusaudžu un jauniešu darbs profesionālās apmācības laikā;

  2.6. diplomātisko pārstāvniecību tehniskā personāla darbības jomā:

  2.6.1. mājas pārvaldnieka darbs;

  2.6.2. saimniecības pārvaldīšana;

  2.6.3. vēstniecības sekretāra darbs;

  2.6.4. vēstnieka palīga darbs;

  2.6.5. lietveža darbs;

  2.7. citās darbības jomās:

  2.7.1. izstāžu, ielu tirdzniecības, kongresu, konferen­ču un semināru organizēšana;

  2.7.2. projektu un programmu izstrādāšana un īstenošana;

  2.7.3. meža ugunsaizsardzība;

  2.7.4. tērpu un preču demonstrēšana, pozēšana fotogrāfiem, skulptoriem, gleznotājiem un citiem māksliniekiem;

  2.7.5. ekskursiju vadīšana un tūristu grupu pavadīšana;

  2.7.6. darbs tirgos un ielu tirdzniecībā;

  2.7.7. nekustamā īpašuma kadastrālās uzmērīšanas, ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes darbi.

  (Grozīts ar MK 01.02.2005. noteikumiem Nr.73; MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.150; MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.509)

  Ministru prezidents A.Bērziņš

  Labklājības ministrs V.Jaksons

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.