(1) Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis

 • Dati iegūti: 2024. gada 17. aprīlis, 08:03
  Ministru kabineta noteikumi Nr.791

  Rīgā 2013.gada 10.septembrī (prot. Nr.48 28.§)
  Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis
  Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
  5.panta devīto daļu un Profesionālās izglītības likuma 7.panta 13.punktu

  1. Noteikumi nosaka profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru valsts pārvaldes uzdevuma – ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana – ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

  2. Profesionālās izglītības iestādes un eksaminācijas centri valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

  3. Izmaksas par pakalpojumu eksaminējamai personai var tikt paaugstinātas (proporcionāli eksaminējamo personu skaitam) par summu, kādā profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas loceklim jāsedz izdevumi par komandējumu (darba braucienu) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi.

  4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija noteikumus Nr.432 "Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 100.nr.).

  5. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija noteikumus Nr.432 "Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru sniegto maksas pakalpojumu cenrādi".

  6. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

  Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

  Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2013.gada 10.septembra noteikumiem Nr.791
  Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru
  maksas pakalpojumu cenrādis

  (Pielikums grozīts ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.21)

  Nr.
  p.k.

  Izglītības tematiskās jomas programmu grupa, kurā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci

  Novērtējamo personu skaits1

  Mērvienība

  Cena bez PVN (euro)

  PVN (euro)2

  Cena ar PVN (euro)

  1.

  Izglītības tematiskās jomas "Mākslas" izglītības programmu grupa "Vizuāli plastiskā māksla, mūzika un skatuves māksla, audiovizuālā māksla un mediju māksla, dizains"1 persona1 personas novērtēšana

  349,16

  0,00

  349,16

  2 personas1 personas novērtēšana

  192,56

  0,00

  192,56

  3 personas1 personas novērtēšana

  140,37

  0,00

  140,37

  4 personas1 personas novērtēšana

  114,27

  0,00

  114,27

  5 personas1 personas novērtēšana

  98,61

  0,00

  98,61

  6 personas1 personas novērtēšana

  88,16

  0,00

  88,16

  7 personas1 personas novērtēšana

  80,71

  0,00

  80,71

  8 personas1 personas novērtēšana

  75,11

  0,00

  75,11

  9 personas1 personas novērtēšana

  70,77

  0,00

  70,77

  10 personas1 personas novērtēšana

  67,29

  0,00

  67,29

  11 personas1 personas novērtēšana

  64,44

  0,00

  64,44

  12 personas1 personas novērtēšana

  62,07

  0,00

  62,07

  2.

  Izglītības tematiskās jomas "Mākslas" izglītības programmu grupa "Amatniecība, lietišķā māksla"1 persona1 personas novērtēšana

  336,49

  0,00

  336,49

  2 personas1 personas novērtēšana

  179,89

  0,00

  179,89

  3 personas1 personas novērtēšana

  127,70

  0,00

  127,70

  4 personas1 personas novērtēšana

  101,61

  0,00

  101,61

  5 personas1 personas novērtēšana

  85,94

  0,00

  85,94

  6 personas1 personas novērtēšana

  75,50

  0,00

  75,50

  7 personas1 personas novērtēšana

  68,04

  0,00

  68,04

  8 personas1 personas novērtēšana

  62,45

  0,00

  62,45

  9 personas1 personas novērtēšana

  58,11

  0,00

  58,11

  10 personas1 personas novērtēšana

  54,62

  0,00

  54,62

  11 personas1 personas novērtēšana

  51,78

  0,00

  51,78

  12 personas1 personas novērtēšana

  49,40

  0,00

  49,40

  3.

  Izglītības tematiskās jomas "Informācijas un komunikācijas zinātnes" izglītības programmu grupa "Bibliotēku, informācijas, komunikācijas un arhīvu zinības"1 persona1 personas novērtēšana

  330,09

  0,00

  330,09

  2 personas1 personas novērtēšana

  173,49

  0,00

  173,49

  3 personas1 personas novērtēšana

  121,30

  0,00

  121,30

  4 personas1 personas novērtēšana

  95,20

  0,00

  95,20

  5 personas1 personas novērtēšana

  79,54

  0,00

  79,54

  6 personas1 personas novērtēšana

  69,09

  0,00

  69,09

  7 personas1 personas novērtēšana

  61,64

  0,00

  61,64

  8 personas1 personas novērtēšana

  56,05

  0,00

  56,05

  9 personas1 personas novērtēšana

  51,71

  0,00

  51,71

  10 personas1 personas novērtēšana

  48,22

  0,00

  48,22

  11 personas1 personas novērtēšana

  45,38

  0,00

  45,38

  12 personas1 personas novērtēšana

  43,00

  0,00

  43,00

  4.

  Izglītības tematiskās jomas "Komerczinības un administrēšana" izglītības programmu grupa "Vadība un administrēšana"1 persona1 personas novērtēšana

  330,09

  0,00

  330,09

  2 personas1 personas novērtēšana

  173,49

  0,00

  173,49

  3 personas1 personas novērtēšana

  121,30

  0,00

  121,30

  4 personas1 personas novērtēšana

  95,20

  0,00

  95,20

  5 personas1 personas novērtēšana

  79,54

  0,00

  79,54

  6 personas1 personas novērtēšana

  69,09

  0,00

  69,09

  7 personas1 personas novērtēšana

  61,64

  0,00

  61,64

  8 personas1 personas novērtēšana

  56,05

  0,00

  56,05

  9 personas1 personas novērtēšana

  51,71

  0,00

  51,71

  10 personas1 personas novērtēšana

  48,22

  0,00

  48,22

  11 personas1 personas novērtēšana

  45,38

  0,00

  45,38

  12 personas1 personas novērtēšana

  43,00

  0,00

  43,00

  5.

  Izglītības tematiskās jomas "Komerczinības un administrēšana'' izglītības programmu grupa "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, tirgzinības un reklāma"1 persona1 personas novērtēšana

  330,09

  0,00

  330,09

  2 personas1 personas novērtēšana

  173,49

  0,00

  173,49

  3 personas1 personas novērtēšana

  121,30

  0,00

  121,30

  4 personas1 personas novērtēšana

  95,20

  0,00

  95,20

  5 personas1 personas novērtēšana

  79,54

  0,00

  79,54

  6 personas1 personas novērtēšana

  69,09

  0,00

  69,09

  7 personas1 personas novērtēšana

  61,64

  0,00

  61,64

  8 personas1 personas novērtēšana

  56,05

  0,00

  56,05

  9 personas1 personas novērtēšana

  51,71

  0,00

  51,71

  10 personas1 personas novērtēšana

  48,22

  0,00

  48,22

  11 personas1 personas novērtēšana

  45,38

  0,00

  45,38

  12 personas1 personas novērtēšana

  43,00

  0,00

  43,00

  6.

  Izglītības tematiskās jomas "Komerczinības un administrēšana" izglītības programmu grupa "Finanses, banku lietas un apdrošināšana, grāmatvedība un nodokļi"1 persona1 personas novērtēšana

  330,09

  0,00

  330,09

  2 personas1 personas novērtēšana

  173,49

  0,00

  173,49

  3 personas1 personas novērtēšana

  121,30

  0,00

  121,30

  4 personas1 personas novērtēšana

  95,20

  0,00

  95,20

  5 personas1 personas novērtēšana

  79,54

  0,00

  79,54

  6 personas1 personas novērtēšana

  69,09

  0,00

  69,09

  7 personas1 personas novērtēšana

  61,64

  0,00

  61,64

  8 personas1 personas novērtēšana

  56,05

  0,00

  56,05

  9 personas1 personas novērtēšana

  51,71

  0,00

  51,71

  10 personas1 personas novērtēšana

  48,22

  0,00

  48,22

  11 personas1 personas novērtēšana

  45,38

  0,00

  45,38

  12 personas1 personas novērtēšana

  43,00

  0,00

  43,00

  7.

  Izglītības tematiskās jomas "Komerczinības un administrēšana" izglītības programmu grupa "Sekretariāta un biroja darbs"1 persona1 personas novērtēšana

  330,09

  0,00

  330,09

  2 personas1 personas novērtēšana

  173,49

  0,00

  173,49

  3 personas1 personas novērtēšana

  121,30

  0,00

  121,30

  4 personas1 personas novērtēšana

  95,20

  0,00

  95,20

  5 personas1 personas novērtēšana

  79,54

  0,00

  79,54

  6 personas1 personas novērtēšana

  69,09

  0,00

  69,09

  7 personas1 personas novērtēšana

  61,64

  0,00

  61,64

  8 personas1 personas novērtēšana

  56,05

  0,00

  56,05

  9 personas1 personas novērtēšana

  51,71

  0,00

  51,71

  10 personas1 personas novērtēšana

  48,22

  0,00

  48,22

  11 personas1 personas novērtēšana

  45,38

  0,00

  45,38

  12 personas1 personas novērtēšana

  43,00

  0,00

  43,00

  8.

  Izglītības tematiskās jomas "Datorika" izglītības programmu grupa "Datorzinātnes, datoru lietošana"1 persona1 personas novērtēšana

  334,08

  0,00

  334,08

  2 personas1 personas novērtēšana

  177,47

  0,00

  177,47

  3 personas1 personas novērtēšana

  125,28

  0,00

  125,28

  4 personas1 personas novērtēšana

  99,19

  0,00

  99,19

  5 personas1 personas novērtēšana

  83,52

  0,00

  83,52

  6 personas1 personas novērtēšana

  73,08

  0,00

  73,08

  7 personas1 personas novērtēšana

  65,62

  0,00

  65,62

  8 personas1 personas novērtēšana

  60,03

  0,00

  60,03

  9 personas1 personas novērtēšana

  55,69

  0,00

  55,69

  10 personas1 personas novērtēšana

  52,21

  0,00

  52,21

  11 personas1 personas novērtēšana

  49,36

  0,00

  49,36

  12 personas1 personas novērtēšana

  46,98

  0,00

  46,98

  9.

  Izglītības tematiskās jomas "Inženierzinātnes un tehnoloģijas" izglītības programmu grupa "Mehānika, mašīnzinības un metālapstrāde"1 persona1 personas novērtēšana

  335,07

  0,00

  335,07

  2 personas1 personas novērtēšana

  178,47

  0,00

  178,47

  3 personas1 personas novērtēšana

  126,28

  0,00

  126,28

  4 personas1 personas novērtēšana

  100,18

  0,00

  100,18

  5 personas1 personas novērtēšana

  84,52

  0,00

  84,52

  6 personas1 personas novērtēšana

  74,07

  0,00

  74,07

  7 personas1 personas novērtēšana

  66,62

  0,00

  66,62

  8 personas1 personas novērtēšana

  61,03

  0,00

  61,03

  9 personas1 personas novērtēšana

  56,69

  0,00

  56,69

  10 personas1 personas novērtēšana

  53,20

  0,00

  53,20

  11 personas1 personas novērtēšana

  50,36

  0,00

  50,36

  12 personas1 personas novērtēšana

  47,98

  0,00

  47,98

  10.

  Izglītības tematiskās jomas "Inženierzinātnes un tehnoloģijas" izglītības programmu grupa "Mehānika, mašīnzinības un metālapstrāde metināšanas jomā"1 persona1 personas novērtēšana

  357,13

  0,00

  357,13

  2 personas1 personas novērtēšana

  200,53

  0,00

  200,53

  3 personas1 personas novērtēšana

  148,33

  0,00

  148,33

  4 personas1 personas novērtēšana

  122,24

  0,00

  122,24

  5 personas1 personas novērtēšana

  106,57

  0,00

  106,57

  6 personas1 personas novērtēšana

  96,13

  0,00

  96,13

  7 personas1 personas novērtēšana

  88,67

  0,00

  88,67

  8 personas1 personas novērtēšana

  83,08

  0,00

  83,08

  9 personas1 personas novērtēšana

  78,74

  0,00

  78,74

  10 personas1 personas novērtēšana

  75,26

  0,00

  75,26

  11 personas1 personas novērtēšana

  72,41

  0,00

  72,41

  12 personas1 personas novērtēšana

  70,03

  0,00

  70,03

  11.

  Izglītības tematiskās jomas "Inženierzinātnes un tehnoloģijas" izglītības programmu grupa "Enerģētika, elektronika un automātika"1 persona1 personas novērtēšana

  333,08

  0,00

  333,08

  2 personas1 personas novērtēšana

  176,48

  0,00

  176,48

  3 personas1 personas novērtēšana

  124,29

  0,00

  124,29

  4 personas1 personas novērtēšana

  98,19

  0,00

  98,19

  5 personas1 personas novērtēšana

  82,53

  0,00

  82,53

  6 personas1 personas novērtēšana

  72,08

  0,00

  72,08

  7 personas1 personas novērtēšana

  64,63

  0,00

  64,63

  8 personas1 personas novērtēšana

  59,03

  0,00

  59,03

  9 personas1 personas novērtēšana

  54,70

  0,00

  54,70

  10 personas1 personas novērtēšana

  51,21

  0,00

  51,21

  11 personas1 personas novērtēšana

  48,36

  0,00

  48,36

  12 personas1 personas novērtēšana

  45,99

  0,00

  45,99

  12.

  Izglītības tematiskās jomas "Inženierzinātnes un tehnoloģijas" izglītības programmu grupa "Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija"1 persona1 personas novērtēšana

  340,48

  0,00

  340,48

  2 personas1 personas novērtēšana

  183,88

  0,00

  183,88

  3 personas1 personas novērtēšana

  131,69

  0,00

  131,69

  4 personas1 personas novērtēšana

  105,59

  0,00

  105,59

  5 personas1 personas novērtēšana

  89,93

  0,00

  89,93

  6 personas1 personas novērtēšana

  79,48

  0,00

  79,48

  7 personas1 personas novērtēšana

  72,03

  0,00

  72,03

  8 personas1 personas novērtēšana

  66,43

  0,00

  66,43

  9 personas1 personas novērtēšana

  62,09

  0,00

  62,09

  10 personas1 personas novērtēšana

  58,61

  0,00

  58,61

  11 personas1 personas novērtēšana

  55,76

  0,00

  55,76

  12 personas1 personas novērtēšana

  53,39

  0,00

  53,39

  13.

  Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"1 persona1 personas novērtēšana

  332,80

  0,00

  332,80

  2 personas1 personas novērtēšana

  176,19

  0,00

  176,19

  3 personas1 personas novērtēšana

  124,00

  0,00

  124,00

  4 personas1 personas novērtēšana

  97,91

  0,00

  97,91

  5 personas1 personas novērtēšana

  82,24

  0,00

  82,24

  6 personas1 personas novērtēšana

  71,80

  0,00

  71,80

  7 personas1 personas novērtēšana

  64,34

  0,00

  64,34

  8 personas1 personas novērtēšana

  58,75

  0,00

  58,75

  9 personas1 personas novērtēšana

  54,41

  0,00

  54,41

  10 personas1 personas novērtēšana

  50,92

  0,00

  50,92

  11 personas1 personas novērtēšana

  48,08

  0,00

  48,08

  12 personas1 personas novērtēšana

  45,70

  0,00

  45,70

  14.

  Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"1 persona1 personas novērtēšana

  336,21

  0,00

  336,21

  2 personas1 personas novērtēšana

  179,61

  0,00

  179,61

  3 personas1 personas novērtēšana

  127,42

  0,00

  127,42

  4 personas1 personas novērtēšana

  101,32

  0,00

  101,32

  5 personas1 personas novērtēšana

  85,66

  0,00

  85,66

  6 personas1 personas novērtēšana

  75,21

  0,00

  75,21

  7 personas1 personas novērtēšana

  67,76

  0,00

  67,76

  8 personas1 personas novērtēšana

  62,17

  0,00

  62,17

  9 personas1 personas novērtēšana

  57,83

  0,00

  57,83

  10 personas1 personas novērtēšana

  54,34

  0,00

  54,34

  11 personas1 personas novērtēšana

  51,49

  0,00

  51,49

  12 personas1 personas novērtēšana

  49,12

  0,00

  49,12

  15.

  Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"1 persona1 personas novērtēšana

  330,66

  0,00

  330,66

  2 personas1 personas novērtēšana

  174,06

  0,00

  174,06

  3 personas1 personas novērtēšana

  121,87

  0,00

  121,87

  4 personas1 personas novērtēšana

  95,77

  0,00

  95,77

  5 personas1 personas novērtēšana

  80,11

  0,00

  80,11

  6 personas1 personas novērtēšana

  69,66

  0,00

  69,66

  7 personas1 personas novērtēšana

  62,21

  0,00

  62,21

  8 personas1 personas novērtēšana

  56,62

  0,00

  56,62

  9 personas1 personas novērtēšana

  52,28

  0,00

  52,28

  10 personas1 personas novērtēšana

  48,79

  0,00

  48,79

  11 personas1 personas novērtēšana

  45,94

  0,00

  45,94

  12 personas1 personas novērtēšana

  43,57

  0,00

  43,57

  16.

  Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"1 persona1 personas novērtēšana

  334,08

  0,00

  334,08

  2 personas1 personas novērtēšana

  177,47

  0,00

  177,47

  3 personas1 personas novērtēšana

  125,28

  0,00

  125,28

  4 personas1 personas novērtēšana

  99,19

  0,00

  99,19

  5 personas1 personas novērtēšana

  83,52

  0,00

  83,52

  6 personas1 personas novērtēšana

  73,08

  0,00

  73,08

  7 personas1 personas novērtēšana

  65,62

  0,00

  65,62

  8 personas1 personas novērtēšana

  60,03

  0,00

  60,03

  9 personas1 personas novērtēšana

  55,69

  0,00

  55,69

  10 personas1 personas novērtēšana

  52,21

  0,00

  52,21

  11 personas1 personas novērtēšana

  49,36

  0,00

  49,36

  12 personas1 personas novērtēšana

  46,98

  0,00

  46,98

  17.

  Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"1 persona1 personas novērtēšana

  330,66

  0,00

  330,66

  2 personas1 personas novērtēšana

  174,06

  0,00

  174,06

  3 personas1 personas novērtēšana

  121,87

  0,00

  121,87

  4 personas1 personas novērtēšana

  95,77

  0,00

  95,77

  5 personas1 personas novērtēšana

  80,11

  0,00

  80,11

  6 personas1 personas novērtēšana

  69,66

  0,00

  69,66

  7 personas1 personas novērtēšana

  62,21

  0,00

  62,21

  8 personas1 personas novērtēšana

  56,62

  0,00

  56,62

  9 personas1 personas novērtēšana

  52,28

  0,00

  52,28

  10 personas1 personas novērtēšana

  48,79

  0,00

  48,79

  11 personas1 personas novērtēšana

  45,94

  0,00

  45,94

  12 personas1 personas novērtēšana

  43,57

  0,00

  43,57

  18.

  Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Stikla un keramikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"1 persona1 personas novērtēšana

  340,48

  0,00

  340,48

  2 personas1 personas novērtēšana

  183,88

  0,00

  183,88

  3 personas1 personas novērtēšana

  131,69

  0,00

  131,69

  4 personas1 personas novērtēšana

  105,59

  0,00

  105,59

  5 personas1 personas novērtēšana

  89,93

  0,00

  89,93

  6 personas1 personas novērtēšana

  79,48

  0,00

  79,48

  7 personas1 personas novērtēšana

  72,03

  0,00

  72,03

  8 personas1 personas novērtēšana

  66,43

  0,00

  66,43

  9 personas1 personas novērtēšana

  62,09

  0,00

  62,09

  10 personas1 personas novērtēšana

  58,61

  0,00

  58,61

  11 personas1 personas novērtēšana

  55,76

  0,00

  55,76

  12 personas1 personas novērtēšana

  53,39

  0,00

  53,39

  19.

  Izglītības tematiskās jomas "Arhitektūra un būvniecība" izglītības programmu grupa "Arhitektūra un pilsētu plānošana"1 persona1 personas novērtēšana

  337,06

  0,00

  337,06

  2 personas1 personas novērtēšana

  180,46

  0,00

  180,46

  3 personas1 personas novērtēšana

  128,27

  0,00

  128,27

  4 personas1 personas novērtēšana

  102,18

  0,00

  102,18

  5 personas1 personas novērtēšana

  86,51

  0,00

  86,51

  6 personas1 personas novērtēšana

  76,07

  0,00

  76,07

  7 personas1 personas novērtēšana

  68,61

  0,00

  68,61

  8 personas1 personas novērtēšana

  62,73

  0,00

  62,73

  9 personas1 personas novērtēšana

  58,68

  0,00

  58,68

  10 personas1 personas novērtēšana

  55,19

  0,00

  55,19

  11 personas1 personas novērtēšana

  52,35

  0,00

  52,35

  12 personas1 personas novērtēšana

  49,97

  0,00

  49,97

  20.

  Izglītības tematiskās jomas "Arhitektūra un būvniecība" izglītības programmu grupa "Būvniecība un civilā celtniecība"1 persona1 personas novērtēšana

  333,93

  0,00

  333,93

  2 personas1 personas novērtēšana

  177,33

  0,00

  177,33

  3 personas1 personas novērtēšana

  125,14

  0,00

  125,14

  4 personas1 personas novērtēšana

  99,05

  0,00

  99,05

  5 personas1 personas novērtēšana

  83,38

  0,00

  83,38

  6 personas1 personas novērtēšana

  72,94

  0,00

  72,94

  7 personas1 personas novērtēšana

  65,48

  0,00

  65,48

  8 personas1 personas novērtēšana

  59,89

  0,00

  59,89

  9 personas1 personas novērtēšana

  55,55

  0,00

  55,55

  10 personas1 personas novērtēšana

  52,06

  0,00

  52,06

  11 personas1 personas novērtēšana

  49,22

  0,00

  49,22

  12 personas1 personas novērtēšana

  46,84

  0,00

  46,84

  21.

  Izglītības tematiskās jomas "Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība" izglītības programmu grupa "Lauksaimniecība, dārzkopība"1 persona1 personas novērtēšana

  334,79

  0,00

  334,79

  2 personas1 personas novērtēšana

  178,19

  0,00

  178,19

  3 personas1 personas novērtēšana

  126,00

  0,00

  126,00

  4 personas1 personas novērtēšana

  99,90

  0,00

  99,90

  5 personas1 personas novērtēšana

  84,23

  0,00

  84,23

  6 personas1 personas novērtēšana

  73,79

  0,00

  73,79

  7 personas1 personas novērtēšana

  66,33

  0,00

  66,33

  8 personas1 personas novērtēšana

  60,74

  0,00

  60,74

  9 personas1 personas novērtēšana

  56,40

  0,00

  56,40

  10 personas1 personas novērtēšana

  52,92

  0,00

  52,92

  11 personas1 personas novērtēšana

  50,07

  0,00

  50,07

  12 personas1 personas novērtēšana

  47,69

  0,00

  47,69

  22.

  Izglītības tematiskās jomas "Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība" izglītības programmu grupa "Mežsaimniecība"1 persona1 personas novērtēšana

  334,79

  0,00

  334,79

  2 personas1 personas novērtēšana

  178,19

  0,00

  178,19

  3 personas1 personas novērtēšana

  126,00

  0,00

  126,00

  4 personas1 personas novērtēšana

  99,90

  0,00

  99,90

  5 personas1 personas novērtēšana

  84,23

  0,00

  84,23

  6 personas1 personas novērtēšana

  73,79

  0,00

  73,79

  7 personas1 personas novērtēšana

  66,33

  0,00

  66,33

  8 personas1 personas novērtēšana

  60,74

  0,00

  60,74

  9 personas1 personas novērtēšana

  56,40

  0,00

  56,40

  10 personas1 personas novērtēšana

  52,92

  0,00

  52,92

  11 personas1 personas novērtēšana

  50,07

  0,00

  50,07

  12 personas1 personas novērtēšana

  47,69

  0,00

  47,69

  23.

  Izglītības tematiskās jomas "Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība" izglītības programmu grupa "Zivsaimniecība"1 persona1 personas novērtēšana

  333,22

  0,00

  333,22

  2 personas1 personas novērtēšana

  176,62

  0,00

  176,62

  3 personas1 personas novērtēšana

  124,43

  0,00

  124,43

  4 personas1 personas novērtēšana

  98,33

  0,00

  98,33

  5 personas1 personas novērtēšana

  82,67

  0,00

  82,67

  6 personas1 personas novērtēšana

  72,22

  0,00

  72,22

  7 personas1 personas novērtēšana

  64,77

  0,00

  64,77

  8 personas1 personas novērtēšana

  59,18

  0,00

  59,18

  9 personas1 personas novērtēšana

  54,84

  0,00

  54,84

  10 personas1 personas novērtēšana

  51,35

  0,00

  51,35

  11 personas1 personas novērtēšana

  48,51

  0,00

  48,51

  12 personas1 personas novērtēšana

  46,13

  0,00

  46,13

  24.

  Izglītības tematiskās jomas "Veterinārija" izglītības programmu grupa "Veterinārija"1 persona1 personas novērtēšana

  334,79

  0,00

  334,79

  2 personas1 personas novērtēšana

  178,19

  0,00

  178,19

  3 personas1 personas novērtēšana

  126,00

  0,00

  126,00

  4 personas1 personas novērtēšana

  99,90

  0,00

  99,90

  5 personas1 personas novērtēšana

  84,23

  0,00

  84,23

  6 personas1 personas novērtēšana

  73,79

  0,00

  73,79

  7 personas1 personas novērtēšana

  66,33

  0,00

  66,33

  8 personas1 personas novērtēšana

  60,74

  0,00

  60,74

  9 personas1 personas novērtēšana

  56,40

  0,00

  56,40

  10 personas1 personas novērtēšana

  52,92

  0,00

  52,92

  11 personas1 personas novērtēšana

  50,07

  0,00

  50,07

  12 personas1 personas novērtēšana

  47,69

  0,00

  47,69

  25.

  Izglītības tematiskās jomas "Veselības aprūpe" izglītības programmu grupa "Ārstniecība, māszinības, zobārstniecība"1 persona1 personas novērtēšana

  361,40

  0,00

  361,40

  2 personas1 personas novērtēšana

  204,79

  0,00

  204,79

  3 personas1 personas novērtēšana

  152,60

  0,00

  152,60

  4 personas1 personas novērtēšana

  126,51

  0,00

  126,51

  5 personas1 personas novērtēšana

  110,84

  0,00

  110,84

  6 personas1 personas novērtēšana

  100,40

  0,00

  100,40

  7 personas1 personas novērtēšana

  92,94

  0,00

  92,94

  8 personas1 personas novērtēšana

  87,35

  0,00

  87,35

  9 personas1 personas novērtēšana

  83,01

  0,00

  83,01

  10 personas1 personas novērtēšana

  79,52

  0,00

  79,52

  11 personas1 personas novērtēšana

  76,68

  0,00

  76,68

  12 personas1 personas novērtēšana

  74,30

  0,00

  74,30

  26.

  Izglītības tematiskās jomas "Veselības aprūpe" izglītības programmu grupa "Farmācija"1 persona1 personas novērtēšana

  344,32

  0,00

  344,32

  2 personas1 personas novērtēšana

  187,72

  0,00

  187,72

  3 personas1 personas novērtēšana

  135,53

  0,00

  135,53

  4 personas1 personas novērtēšana

  109,43

  0,00

  109,43

  5 personas1 personas novērtēšana

  93,77

  0,00

  93,77

  6 personas1 personas novērtēšana

  83,32

  0,00

  83,32

  7 personas1 personas novērtēšana

  75,87

  0,00

  75,87

  8 personas1 personas novērtēšana

  70,28

  0,00

  70,28

  9 personas1 personas novērtēšana

  65,94

  0,00

  65,94

  10 personas1 personas novērtēšana

  62,45

  0,00

  62,45

  11 personas1 personas novērtēšana

  59,60

  0,00

  59,60

  12 personas1 personas novērtēšana

  57,23

  0,00

  57,23

  27.

  Izglītības tematiskās jomas "Sociālā labklājība" izglītības programmu grupa "Bērnu un jauniešu attīstību veicinošie pakalpojumi, sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība"1 persona1 personas novērtēšana

  339,34

  0,00

  339,34

  2 personas1 personas novērtēšana

  182,74

  0,00

  182,74

  3 personas1 personas novērtēšana

  130,55

  0,00

  130,55

  4 personas1 personas novērtēšana

  104,45

  0,00

  104,45

  5 personas1 personas novērtēšana

  88,79

  0,00

  88,79

  6 personas1 personas novērtēšana

  78,34

  0,00

  78,34

  7 personas1 personas novērtēšana

  70,89

  0,00

  70,89

  8 personas1 personas novērtēšana

  65,30

  0,00

  65,30

  9 personas1 personas novērtēšana

  60,96

  0,00

  60,96

  10 personas1 personas novērtēšana

  57,47

  0,00

  57,47

  11 personas1 personas novērtēšana

  54,62

  0,00

  54,62

  12 personas1 personas novērtēšana

  52,25

  0,00

  52,25

  28.

  Izglītības tematiskās jomas "Individuālie pakalpojumi" izglītības programmu grupa "Viesnīcu un restorānu pakalpojumi, mājsaimniecības pakalpojumi, audio, video un foto pakalpojumi, floristikas pakalpojumi"1 persona1 personas novērtēšana

  344,18

  0,00

  344,18

  2 personas1 personas novērtēšana

  187,58

  0,00

  187,58

  3 personas1 personas novērtēšana

  135,39

  0,00

  135,39

  4 personas1 personas novērtēšana

  109,29

  0,00

  109,29

  5 personas1 personas novērtēšana

  93,62

  0,00

  93,62

  6 personas1 personas novērtēšana

  83,18

  0,00

  83,18

  7 personas1 personas novērtēšana

  75,73

  0,00

  75,73

  8 personas1 personas novērtēšana

  70,13

  0,00

  70,13

  9 personas1 personas novērtēšana

  65,79

  0,00

  65,79

  10 personas1 personas novērtēšana

  62,31

  0,00

  62,31

  11 personas1 personas novērtēšana

  59,46

  0,00

  59,46

  12 personas1 personas novērtēšana

  57,09

  0,00

  57,09

  29.

  Izglītības tematiskās jomas "Individuālie pakalpojumi" izglītības programmu grupa "Tūrisma un atpūtas organizācija"1 persona1 personas novērtēšana

  330,09

  0,00

  330,09

  2 personas1 personas novērtēšana

  173,49

  0,00

  173,49

  3 personas1 personas novērtēšana

  121,30

  0,00

  121,30

  4 personas1 personas novērtēšana

  95,20

  0,00

  95,20

  5 personas1 personas novērtēšana

  79,54

  0,00

  79,54

  6 personas1 personas novērtēšana

  69,09

  0,00

  69,09

  7 personas1 personas novērtēšana

  61,64

  0,00

  61,64

  8 personas1 personas novērtēšana

  56,05

  0,00

  56,05

  9 personas1 personas novērtēšana

  51,71

  0,00

  51,71

  10 personas1 personas novērtēšana

  48,22

  0,00

  48,22

  11 personas1 personas novērtēšana

  45,38

  0,00

  45,38

  12 personas1 personas novērtēšana

  43,00

  0,00

  43,00

  30.

  Izglītības tematiskās jomas "Individuālie pakalpojumi" izglītības programmu grupa "Skaistumkopšanas pakalpojumi"1 persona1 personas novērtēšana

  344,32

  0,00

  344,32

  2 personas1 personas novērtēšana

  187,72

  0,00

  187,72

  3 personas1 personas novērtēšana

  135,53

  0,00

  135,53

  4 personas1 personas novērtēšana

  109,43

  0,00

  109,43

  5 personas1 personas novērtēšana

  93,77

  0,00

  93,77

  6 personas1 personas novērtēšana

  83,32

  0,00

  83,32

  7 personas1 personas novērtēšana

  75,87

  0,00

  75,87

  8 personas1 personas novērtēšana

  70,28

  0,00

  70,28

  9 personas1 personas novērtēšana

  65,94

  0,00

  65,94

  10 personas1 personas novērtēšana

  62,45

  0,00

  62,45

  11 personas1 personas novērtēšana

  59,60

  0,00

  59,60

  12 personas1 personas novērtēšana

  57,23

  0,00

  57,23

  31.

  Izglītības tematiskās jomas "Transporta pakalpojumi" izglītības programmu grupa "Transporta pakalpojumi"1 persona1 personas novērtēšana

  330,95

  0,00

  330,95

  2 personas1 personas novērtēšana

  174,34

  0,00

  174,34

  3 personas1 personas novērtēšana

  122,15

  0,00

  122,15

  4 personas1 personas novērtēšana

  96,06

  0,00

  96,06

  5 personas1 personas novērtēšana

  80,39

  0,00

  80,39

  6 personas1 personas novērtēšana

  69,95

  0,00

  69,95

  7 personas1 personas novērtēšana

  62,49

  0,00

  62,49

  8 personas1 personas novērtēšana

  56,90

  0,00

  56,90

  9 personas1 personas novērtēšana

  52,56

  0,00

  52,56

  10 personas1 personas novērtēšana

  49,07

  0,00

  49,07

  11 personas1 personas novērtēšana

  46,23

  0,00

  46,23

  12 personas1 personas novērtēšana

  43,85

  0,00

  43,85

  32.

  Izglītības tematiskās jomas "Vides aizsardzība" izglītības programmu grupa "Vides aizsardzība"1 persona1 personas novērtēšana

  331,80

  0,00

  331,80

  2 personas1 personas novērtēšana

  175,20

  0,00

  175,20

  3 personas1 personas novērtēšana

  123,01

  0,00

  123,01

  4 personas1 personas novērtēšana

  96,91

  0,00

  96,91

  5 personas1 personas novērtēšana

  81,25

  0,00

  81,25

  6 personas1 personas novērtēšana

  70,80

  0,00

  70,80

  7 personas1 personas novērtēšana

  63,35

  0,00

  63,35

  8 personas1 personas novērtēšana

  57,75

  0,00

  57,75

  9 personas1 personas novērtēšana

  53,41

  0,00

  53,41

  10 personas1 personas novērtēšana

  49,93

  0,00

  49,93

  11 personas1 personas novērtēšana

  47,08

  0,00

  47,08

  12 personas1 personas novērtēšana

  44,71

  0,00

  44,71

  33.

  Izglītības tematiskās jomas "Civilā un militārā aizsardzība" izglītības programmu grupa "Personu un īpašuma aizsardzība" (izglītības programmu kopa "Robežapsardze")1 persona1 personas novērtēšana

  373,26

  0,00

  373,26

  2 personas1 personas novērtēšana

  241,11

  0,00

  241,11

  3 personas1 personas novērtēšana

  162,35

  0,00

  162,35

  4 personas1 personas novērtēšana

  122,96

  0,00

  122,96

  5 personas1 personas novērtēšana

  115,45

  0,00

  115,45

  6 personas1 personas novērtēšana

  97,03

  0,00

  97,03

  7 personas1 personas novērtēšana

  83,85

  0,00

  83,85

  8 personas1 personas novērtēšana

  73,98

  0,00

  73,98

  9 personas1 personas novērtēšana

  66,33

  0,00

  66,33

  10 personas1 personas novērtēšana

  60,14

  0,00

  60,14

  11 personas1 personas novērtēšana

  55,11

  0,00

  55,11

  12 personas1 personas novērtēšana

  50,92

  0,00

  50,92

  34.Izglītības tematiskās jomas "Civilā un militārā aizsardzība" izglītības programmu grupa "Personu un īpašuma aizsardzība" (izglītības programmu kopa "Policijas darbs")1 persona1 personas novērtēšana192,750,00192,75
  2 personas1 personas novērtēšana114,460,00114,46
  3 personas1 personas novērtēšana88,360,0088,36
  4 personas1 personas novērtēšana75,320,0075,32
  5 personas1 personas novērtēšana67,490,0067,49
  6 personas1 personas novērtēšana62,270,0062,27
  7 personas1 personas novērtēšana58,540,0058,54
  8 personas1 personas novērtēšana55,750,0055,75
  9 personas1 personas novērtēšana53,570,0053,57
  10 personas1 personas novērtēšana51,830,0051,83
  11 personas1 personas novērtēšana50,410,0050,41
  12 personas1 personas novērtēšana49,220,0049,22
  35.

  Izglītības tematiskās jomas "Civilā un militārā aizsardzība" izglītības programmu grupa "Personu un īpašuma aizsardzība" (izglītības programmu kopa "Ugunsdrošība un ugunsdzēsība")

   

  1 persona1 personas novērtēšana404,370,00404,37
  2 personas1 personas novērtēšana203,770,00203,77
  3 personas1 personas novērtēšana136,900,00136,90
  4 personas1 personas novērtēšana103,460,00103,46
  5 personas1 personas novērtēšana83,400,0083,40
  6 personas1 personas novērtēšana70,030,0070,03
  7 personas1 personas novērtēšana60,480,0060,48
  8 personas1 personas novērtēšana53,310,0053,31
  9 personas1 personas novērtēšana47,740,0047,74
  10 personas1 personas novērtēšana43,280,0043,28
  11 personas1 personas novērtēšana39,630,0039,63
  12 personas1 personas novērtēšana36,590,0036,59

  Piezīmes.

  1 Ja eksaminējamā persona profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārto attiecīgajā izglītības programmā profesionālās kvalifikācijas eksāmena ietvaros, profesionālās kvalifikācijas eksāmena izmaksas tā sedz atbilstoši izglītības tematiskās jomas izglītības programmu grupas izmaksām, kas atbilst pozīcijai – profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārto 12 personas.

  2 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

  Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.