(1) Noteikumi par vispārējās pirmsskolas izglītības un speciālās pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo

 • Dati iegūti: 2024. gada 17. aprīlis, 08:01
  Ministru kabineta noteikumi Nr.381

  Rīgā 2001.gada 23.augustā (prot. Nr.39 4.§)
  Noteikumi par vispārējās pirmsskolas izglītības un speciālās pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo
  Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
  14.panta 20.punktu un 60.panta pirmās daļas 1.punktu

  1. Noteikumi nosaka vispārējās pirmsskolas izglītības un speciālās pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu gadā uz vienu izglītojamo.

  2. Vispārējās pirmsskolas izglītības un speciālās pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu gadā uz vienu izglītojamo veido pedagogu darba samaksas, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un pirmsskolas izglītības programmu uzturēšanas izdevumu (mācību līdzekļu iegāde, saimnieciskie un citi nepieciešamie izdevumi) summa.

  3. Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksas minimums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām gadā uz vienu izglītojamo ir 483,78 euro.

  (Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.787)

  4. Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu uzturēšanas izdevumu minimums ir 75 procenti no Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālo aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" noteiktajām izmaksām budžeta gadā par vienu izglītojamo vispārējās izglītības iestādē.

  5. Speciālās pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām gadā uz vienu izglītojamo nosaka, šo noteikumu 3.punktā minētajam izmaksu minimumam piemērojot koeficientu 2,259.

  6. Speciālās pirmsskolas izglītības programmu uzturēšanas izdevumu minimums ir 75 procenti no Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālo aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" noteiktajām izmaksām budžeta gadā par vienu izglītojamo vispārējās izglītības iestādē.

  7. Līdz 2003.gada 1.janvārim vispārējās pirmsskolas izglītības un speciālās pirmsskolas izglītības programmu izmaksu minimumam, kas minēts šo noteikumu 3. un 5.punktā, piemēro koeficientu, kas atbilst pedagoga ar augstāko izglītību un pedagoģiskā darba stāžu, lielāku par 10 gadiem, attiecīgā tarifikācijas perioda zemākās algas likmes un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā paredzētās analogas izglītības un pedagoģiskā darba stāža zemākās algas likmes attiecībai.

  8. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

  Ministru prezidents A.Bērziņš

  Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.