(1) Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:02
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 319

  Rīgā 2020. gada 26. maijā (prot. Nr. 36 8. §)
  Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā
  Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
  4. panta 12. punktu
  I. Vispārīgais jautājums

  1. Noteikumi nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

  II. Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem

  2. Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

  2.1. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2021. gada 25. janvāra līdz 2. martam, rakstu daļa – 3. martā;

  2.2. mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2021. gada 25. janvāra līdz 2. martam, rakstu daļa – 3. martā;

  2.3. matemātikā (rakstiski) – 2021. gada 9. martā.

  (MK 28.01.2021. noteikumu Nr. 69 redakcijā)

  3. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – notiek 2021. gada 11. martā.

  (MK 28.01.2021. noteikumu Nr. 69 redakcijā)

  III. Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem

  4. Diagnosticējošie darbi notiek:

  4.1. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2021. gada 4. janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa - 17. februārī;

  4.2. mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2021. gada 4. janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa - 17. februārī;

  4.3. latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2021. gada 23. februārī;

  4.4. matemātikā (rakstiski) – 2021. gada 25. februārī;

  4.5. dabaszinībās (rakstiski) – 2021. gada 4. martā.

  IV. Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

  (Nodaļa MK 24.03.2021. noteikumu Nr. 190 redakcijā)

  5. Obligātie diagnosticējošie darbi notiek:

  5.1. latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2021. gada 27. aprīlī, mutvārdu daļa - no 13. aprīļa līdz 29. aprīlim;

  5.2. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2021. gada 27. aprīlī, mutvārdu daļa - no 13. aprīļa līdz 29. aprīlim;

  5.3. matemātikā (rakstiski) - 2021. gada 29. aprīlī.

  (MK 24.03.2021. noteikumu Nr. 190 redakcijā)

  5.1 Izglītības iestādes noteiktie izvēles diagnosticējošie darbi notiek:

  5.1 1. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2021. gada 13. aprīlī, mutvārdu daļa - no 13. aprīļa līdz 29. aprīlim;

  5.1 2. Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2021. gada 15. aprīlī;

  5.1 3. dabaszinībās (rakstiski) - 2021. gada 20. aprīlī;

  5.1 4. mazākumtautības valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2021. gada 22. aprīlī, mutvārdu daļa - no 13. aprīļa līdz 29. aprīlim.

  (MK 24.03.2021. noteikumu Nr. 190 redakcijā)

  5.2 Eksāmens latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti) izglītojamiem, kuri vēlas to kārtot, notiek -  rakstu daļa -  2021. gada 19. maijā, mutvārdu daļa -  19. un 20. maijā.

  (MK 24.03.2021. noteikumu Nr. 190 redakcijā)

  6. Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti) noteiktajā laikā un kuri vēlas to kārtot, eksāmens notiek 2021. gada 7. jūnijā.

  (MK 24.03.2021. noteikumu Nr. 190 redakcijā)

  V. Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

  7. Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:

  7.1. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):

  7.1.1. angļu valodā -  rakstu daļa - 2021. gada 11. maijā, mutvārdu daļa – 11., 12. un 13. maijā;

  7.1.2. vācu valodā -  rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2021. gada 12. maijā;

  7.1.3. krievu valodā -  rakstu daļa - 2021. gada 13. maijā, mutvārdu daļa – 13. un 14. maijā;

  7.1.4. franču valodā -  rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2021. gada 14. maijā;

  7.2. latviešu valodā (rakstiski) - 2021. gada 18. maijā;

  7.3. matemātikā (rakstiski) - 2021. gada 21. maijā.

  (Grozīts ar MK 28.01.2021. noteikumiem Nr. 69)

  8. Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:

  8.1. centralizētais eksāmens notiek:

  8.1.1. Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2021. gada 24. maijā;

  8.1.2. ķīmijā (rakstiski) - 2021. gada 26. maijā;

  8.1.3. fizikā (rakstiski) - 2021. gada 28. maijā;

  8.1.4. bioloģijā (rakstiski) - 2021. gada 1. jūnijā;

  8.2. eksāmens notiek:

  8.2.1. informātikā (kombinēti) - rakstu daļa - 2021. gada 3. jūnijā, praktiskā daļa - 3. un 4. jūnijā;

  8.2.2. ģeogrāfijā (rakstiski) - 2021. gada 7. jūnijā;

  8.2.3. ekonomikā (rakstiski) - 2021. gada 9. jūnijā;

  8.2.4. mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) - 2021. gada 11. jūnijā.

  9. Eksāmenu norises laiku mācību priekšmetos, kas noteikti vispārējās vidējās izglītības standartā (izņemot mākslinieciskās pašdarbības nodarbības) un izglītības iestādes akreditētā izglītības programmā, bet nav norādīti šo noteikumu 7. un 8. punktā un kuru apjoms nav mazāks par 105 mācību stundām, nosaka pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde kopīgi ar izglītības iestādi, nodrošinot eksāmenu norisi laikposmā no 2021. gada 17. maija līdz 18. jūnijam.

  10. Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā:

  10.1. obligātie centralizētie eksāmeni notiek:

  10.1.1. izglītojamā izvēlētajā svešvalodā (kombinēti) - 2021. gada 14. jūnijā;

  10.1.2. latviešu valodā (rakstiski) - 2021. gada 16. jūnijā;

  10.1.3. matemātikā (rakstiski) - 2021. gada 18. jūnijā;

  10.2. izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:

  10.2.1. Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2021. gada 21. jūnijā;

  10.2.2. mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) - 2021. gada 22. jūnijā;

  10.2.3. bioloģijā (rakstiski) - 2021. gada 28. jūnijā;

  10.2.4. informātikā (kombinēti) - 2021. gada 29. jūnijā;

  10.2.5. ķīmijā (rakstiski) - 2021. gada 30. jūnijā;

  10.2.6. ekonomikā (rakstiski) - 2021. gada 1. jūlijā;

  10.2.7. fizikā (rakstiski) - 2021. gada 2. jūlijā;

  10.2.8. ģeogrāfijā (rakstiski) – 2021. gada 5. jūlijā.

  Ministru prezidents A. K. Kariņš

  Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.