(1) Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:02
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 183

  Rīgā 2019. gada 30. aprīlī (prot. Nr. 22 6. §)
  Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā
  Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
  4. panta 12. punktu
  I. Vispārīgais jautājums

  1. Noteikumi nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

  II. Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem

  2. Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

  2.1. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī;

  2.2. mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī;

  2.3. matemātikā (rakstiski) – 2020. gada 26. februārī.

  3. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – notiek 2020. gada 3. martā.

  III. Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem

  4. Diagnosticējošie darbi notiek:

  4.1. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 18. februārim, rakstu daļa - 19. februārī;

  4.2. mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 18. februārim, rakstu daļa - 19. februārī;

  4.3. latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2020. gada 25. februārī;

  4.4. matemātikā (rakstiski) – 2020. gada 27. februārī;

  4.5. dabaszinībās (rakstiski) – 2020. gada 5. martā.

  IV. Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

  (Nodaļa MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 279 redakcijā)

  5. Mazākumtautību izglītības programmās eksāmens latviešu valodā (kombinēti, centralizēti) izglītojamiem, kuri vēlas to kārtot, notiek -  rakstu daļa -  2020. gada 10. jūnijā, mutvārdu daļa -  10. un 11. jūnijā.

  (MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 279 redakcijā)

  6. Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenu noteiktajā laikā un kuri vēlas to kārtot, eksāmens notiek 2020. gada 2. jūlijā.

  (MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 279 redakcijā)

  V. Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

  (Nodaļa MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 279 redakcijā)

  7. Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:

  7.1. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):

  7.1.1. angļu valodā -  rakstu daļa - 2020. gada 2. jūnijā, mutvārdu daļa – 2., 3. un 4. jūnijā;

  7.1.2. vācu valodā -  rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2020. gada 3. jūnijā;

  7.1.3. krievu valodā -  rakstu daļa - 2020. gada 4. jūnijā, mutvārdu daļa – 4. un 5. jūnijā;

  7.1.4. franču valodā -  rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2020. gada 5. jūnijā;

  7.2. latviešu valodā (rakstiski) -  2020. gada 9. jūnijā;

  7.3. matemātikā (rakstiski) -  2020. gada 12. jūnijā

  (MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 279 redakcijā)

  8. Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:

  8.1. centralizētais eksāmens notiek:

  8.1.1. Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) -  2020. gada 15. jūnijā;

  8.1.2. ķīmijā (rakstiski) -  2020. gada 17. jūnijā;

  8.1.3. bioloģijā (rakstiski) -  2020. gada 19. jūnijā;

  8.1.4. fizikā (rakstiski) -  2020. gada 26. jūnijā;

  8.2. eksāmens notiek:

  8.2.1. ģeogrāfijā (rakstiski) -  2020. gada 29. jūnijā;

  8.2.2. ekonomikā (rakstiski) -  2020. gada 1. jūlijā;

  8.2.3. mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) - 2020. gada 3. jūlijā;

  8.2.4. informātikā (kombinēti) -  rakstu daļa - 2020. gada 6. jūlijā, praktiskā daļa - 6. un 7. jūlijā.

  (MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 279 redakcijā)

  9. Eksāmenu norises laikus mācību priekšmetos, kas noteikti vispārējās vidējās izglītības standartā (izņemot mākslinieciskās pašdarbības nodarbības) un izglītības iestādes akreditētā izglītības programmā, bet nav norādīti šo noteikumu 7. un 8. punktā un kuru apjoms nav mazāks par 105 mācību stundām, nosaka pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde kopīgi ar izglītības iestādi, nodrošinot eksāmenu norisi laikposmā no 2020. gada 2. jūnija līdz 3. jūlijam.

  (MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 279 redakcijā)

  10. Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā:

  10.1. obligātie centralizētie eksāmeni notiek:

  10.1.1. izglītojamā izvēlētajā svešvalodā (kombinēti) -  2020. gada 9. jūlijā;

  10.1.2. latviešu valodā (rakstiski) -  2020. gada 13. jūlijā;

  10.1.3. matemātikā (rakstiski) – 2020. gada 15. jūlijā;

  10.2. izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:

  10.2.1. bioloģijā (rakstiski) -  2020. gada 17. jūlijā;

  10.2.2. Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) -  2020. gada 20. jūlijā;

  10.2.3. ķīmijā (rakstiski) -  2020. gada 22. jūlijā;

  10.2.4. fizikā (rakstiski) -  2020. gada 24. jūlijā;

  10.2.5. mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) - 2020. gada 27. jūlijā;

  10.2.6. informātikā (kombinēti) -  2020. gada 28. jūlijā;

  10.2.7. ekonomikā (rakstiski) -  2020. gada 29. jūlijā;

  10.2.8. ģeogrāfijā (rakstiski) -  2020. gada 30. jūlijā.

  (MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 279 redakcijā)

  Ministru prezidenta vietā –
  Ministru prezidenta biedrs,
  aizsardzības ministrs A. Pabriks

  Izglītības un zinātnes ministra vietā –
  Ministru prezidenta biedrs,
  tieslietu ministrs J. Bordāns

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.