(1) Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu

 • Dati iegūti: 2024. gada 17. aprīlis, 08:01
  Ministru kabineta noteikumi Nr.354

  Rīgā 2011.gada 10.maijā (prot. Nr.29 8.§)
  Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu
  Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 12.punktu

  1. Noteikumi nosaka pedagogu profesiju un amatu sarakstu (pielikums).

  2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 26.oktobra noteikumus Nr.367 "Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 358.nr.).

  Ministru prezidenta vietā – zemkopības ministrs J.Dūklavs

  Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2011.gada 10.maija noteikumiem Nr.354
  Pedagogu profesiju un amatu saraksts

  (Pielikums MK 03.01.2012. noteikumu Nr.10 redakcijā)

  Nr.p.k.

  Profesijas un amata nosaukums

  Profesiju klasifikatora kods

  1.Izglītības iestāžu vadītāji un vadītāja vietnieki
  1.1.rektors

  1345 01

  1.2.prorektors

  1345 02

  1.3.vadītājs/direktors (izglītības jomā)

  1345 03

  1.4.vadītāja vietnieks/direktora vietnieks (izglītības jomā)

  1345 04

  1.5.dekāns

  1345 05

  1.6.prodekāns

  1345 06

  1.7.skolas direktors

  1345 08

  1.8.skolas direktora vietnieks

  1345 09

  1.9.koledžas direktors

  1345 10

  1.10.koledžas direktora vietnieks

  1345 11

  1.11.pamatdarbības struktūrvienības vadītājs/direktors (izglītības jomā)

  1345 21

  1.12.pamatdarbības struktūrvienības vadītāja vietnieks/ direktora vietnieks (izglītības jomā)

  1345 22

  1.13.katedras vadītājs

  2310 06

  1.14.sporta organizators

  2359 08

  2.Augstskolu un koledžu pedagogi
  2.1.asistents (izglītības jomā)

  2310 01

  2.2.docents

  2310 02

  2.3.lektors

  2310 03

  2.4.profesors

  2310 04

  2.5.asociētais profesors

  2310 05

  2.6.vecākais pasniedzējs

  2310 07

  2.7.pasniedzējs

  2310 08

  3.Profesionālās izglītības pedagogi
  3.1.profesionālās izglītības skolotājs

  2320 01

  3.2.profesionālās ievirzes izglītības skolotājs

  2320 02

  4.Vidējās izglītības pedagogi
  4.1.vispārējās vidējās izglītības skolotājs

  2330 01

  5.Pamatizglītības pedagogi
  5.1.vispārējās pamatizglītības skolotājs

  2341 01

  5.2.sākumizglītības skolotājs

  2341 02

  6.Pirmsskolas pedagogi
  6.1.pirmsskolas izglītības skolotājs

  2342 01

  6.2.pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

  2342 02

  6.3.pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

  2342 03

  7.Izglītības metodikas speciālisti 
  7.1.izglītības metodiķis

  2351 01

  7.2.pirmsskolas izglītības metodiķis

  2351 06

  8.Speciālās izglītības pedagogi 
  8.1.skolotājs logopēds

  2352 01

  8.2.speciālās izglītības skolotājs

  2352 02

  8.3.speciālais pedagogs

  2352 03

  9.Pedagogu amatiem pielīdzināmie amati izglītības iestādē
  9.1.sociālais pedagogs

  2359 01

  9.2.pagarinātās dienas grupas skolotājs

  2359 03

  9.3.izglītības iestādes muzeju pedagogs

  2359 04

  9.4.pedagoga palīgs

  2359 05

  9.5.interešu izglītības skolotājs

  2359 06

  9.6.internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

  2359 07

  9.7.vecākais sporta treneris

  2359 09

  9.8.arodmācības skolotājs/amatmācības skolotājs

  2359 11

  9.9.izglītības psihologs

  2634 03

  9.10.diriģents

  2652 01

  9.11.koncertmeistars

  2652 25

  9.12.horeogrāfs

  2653 03

  9.13.baletmeistars

  2653 06

  9.14.sporta treneris

  3422 03

  9.15.sporta metodiķis

  3422 04

  9.16.izglītības iestādes bibliotekārs

  2622 07

  9.17.izglītības iestādes bibliotekārs (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija)

  3433 03

  9.18.skolotājs mentors

  2359 14

  9.19.pedagogs karjeras konsultants

  2359 15

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.