(1) Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:02
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 777

  Rīgā 2018. gada 11. decembrī (prot. Nr. 59 25. §)
  Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku
  Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
  4. panta 16. punktu

  1. Noteikumi nosaka 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

  2. Mācību gads sākas 2019. gada 2. septembrī.

  3. 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2020. gada 29. maijā.

  4. 9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2020. gada 29. maijā, bet mācību gads beidzas 2020. gada 12. jūnijā.

  (Grozīts ar MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 277)

  5. 12. klases izglītojamiem mācības beidzas 2020. gada 15. maijā, bet mācību gads beidzas 2020. gada 7. jūlijā.

  (Grozīts ar MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 277)

  6. 9. un 12. klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2020. gada 29. maijā.

  7. Mācību gadu veido divi semestri:

  7.1. pirmais semestris ilgst no 2019. gada 2. septembra līdz 2019. gada 20. decembrim;

  7.2. otrais semestris ilgst:

  7.2.1. 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2020. gada 6. janvāra līdz 2020. gada 29. maijam;

  7.2.2. 9. klases izglītojamiem – no 2020. gada 6. janvāra līdz 2020. gada 12. jūnijam;

  7.2.3. 12. klases izglītojamiem – no 2020. gada 6. janvāra līdz 2020. gada 7. jūlijam.

  (Grozīts ar MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 277)

  8. Mācību gadā izglītojamiem ir šādas brīvdienas:

  8.1. rudens brīvdienas – no 2019. gada 21. oktobra līdz 2019. gada 25. oktobrim;

  8.2. ziemas brīvdienas – no 2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 3. janvārim;

  8.3. pavasara brīvdienas 1.–11. klases izglītojamiem – no 2020. gada 16. marta līdz 2020. gada 20. martam;

  8.4. pavasara brīvdienas 12. klases izglītojamiem – no 2020. gada 16. marta līdz 2020. gada 20. martam;

  8.5. vasaras brīvdienas 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2020. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 31. augustam.

  (Grozīts ar MK 17.03.2020. noteikumiem Nr. 136)

  9. Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.

  10. Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes dibinātājs, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem.

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Izglītības un zinātnes ministra
  pienākumu izpildītājs,
  labklājības ministrs Jānis Reirs

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.