(1) Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:01
  Tiesību akts ir zaudējis spēku.

  Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumus Nr. 430 "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis".
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 778

  Rīgā 2018. gada 11. decembrī (prot. Nr. 59 26. §)
  Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis
  Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 11.1 panta pirmo daļu,
  Augstskolu likuma 9. panta 1.1 daļu, 55.2 panta otro daļu
  un 59. panta ceturto daļu

  1. Noteikumi nosaka nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

  2. Nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs" sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

  3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumus Nr. 409 "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 146. nr.; 2016, 134. nr.; 2018, 53. nr.).

  4. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Izglītības un zinātnes ministra
  pienākumu izpildītājs,
  labklājības ministrs Jānis Reirs
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2018. gada 11. decembra
  noteikumiem Nr. 778
  Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis

  Nr.

  p. k.

  Pakalpojuma veids

  Mērvienība

  Ekspertu skaits

  Cena bez PVN (euro)

  PVN (euro)*

  Cena ar PVN (euro)

  1.Ārvalstīs iegūtā akadēmiskā grāda vai izglītības dokumenta ekspertīzeviena izziņaviens eksperts

  41,00

  0,00

  41,00

  2.Latvijā iegūto grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšana, ja tie iegūti pirms grādu un profesionālo kvalifikāciju piešķiršanas regulējuma spēkā stāšanāsviens lēmumsviens eksperts

  21,41

  0,00

  21,41

  3.Augstākās izglītības iestādes akreditācijaviena augstākās izglītības iestāde, kurā studē 2000 studentu un mazākseptiņi eksperti

  19 215,00

  0,00

  19 215,00

  viena augstākās izglītības iestāde, kurā studē 2001–5000 studentuseptiņi eksperti

  20 294,00

  0,00

  20 294,00

  viena augstākās izglītības iestāde, kurā studē 5001–10 000 studentuseptiņi eksperti

  21 374,00

  0,00

  21 374,00

  viena augstākās izglītības iestāde, kurā studē 10 001 students un vairākseptiņi eksperti

  22 454,00

  0,00

  22 454,00

  4.Studiju programmu licencēšanaviena studiju programmatrīs eksperti

  2 761,00

  0,00

  2 761,00

  Piezīmes.

  1. Papildus norādītajām izmaksām par augstākās izglītības iestādes akreditāciju vai studiju programmas licencēšanu augstskola un koledža ekspertam kompensē ekonomiski izdevīgākos faktiskos ceļa izdevumus ne vairāk kā 711,44 euro apmērā un viesnīcas izdevumus, nepārsniedzot 106,72 euro par nakti. Ja eksperta faktiskie ceļa izdevumi pārsniedz 711,44 euro vai viesnīcas izdevumi pārsniedz 106,72 euro par nakti, Akadēmiskās informācijas centrs saskaņo šādas izmaksas ar augstskolu vai koledžu (attiecināms uz šā pielikuma 3. un 4. punktā minēto pakalpojumu). Savstarpējo norēķinu kārtību nosaka Akadēmiskās informācijas centrs.

  2. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

  Izglītības un zinātnes ministra
  pienākumu izpildītājs,
  labklājības ministrs Jānis Reirs

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.