(1) Kārtība, kādā pedagogam piešķir atvaļinājumu mācību līdzekļa izstrādei

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:01
  Ministru kabineta noteikumi Nr.404

  Rīgā 1999.gada 14.decembrī (prot. Nr.70 2.§)
  Kārtība, kādā pedagogam piešķir atvaļinājumu mācību līdzekļa izstrādei
  Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 52.panta 3.punktu

  1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā pedagogam piešķir atvaļinājumu mācību līdzekļa (arī mācību grāmatas) izstrādei (turpmāk — atvaļinājums).

  2. Pedagogs, kurš vēlas saņemt atvaļinājumu, ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms atvaļinājuma sākuma iesniedz izglītības iestādes vadītājam šādus dokumentus:

  2.1. iesniegumu ar lūgumu piešķirt atvaļinājumu;

  2.2. kopiju līgumam, kuru pedagogs noslēdzis par mācību līdzekļa izstrādi;

  2.3. Izglītības un zinātnes ministrijas vai citas ministrijas atsauksmi par mācību līdzekļa nepieciešamību;

  2.4. mācību līdzekļa izstrādes nepieciešamības pamatojumu, kurā aprakstīti tā izstrādes mērķi un uzdevumi.

  3. Izglītības iestādes vadītājs pēc saskaņošanas ar izglītības iestādes dibinātāju mēneša laikā pēc šo noteikumu 2.punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par atvaļinājuma piešķiršanu attiecīgajam pedagogam vai atteikumu to piešķirt. Valsts izglītības iestādes vadītājs atvaļinājuma piešķiršanu pedagogam saskaņo ar ministriju, kuras pārziņā vai pārraudzībā ir valsts izglītības iestāde.

  4. Ja izglītības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt atvaļinājumu pedagogam, atteikumā norādāms tā iemesls.

  5. Ja pedagogs ir saņēmis atvaļinājuma piešķiršanas atteikumu, viņam ir tiesības atkārtoti iesniegt iesniegumu par atvaļinājumu.

  6. Pedagogs mēneša laikā pēc atvaļinājuma beigām iesniedz izglītības iestādes vadītājam pārskatu par mācību līdzekļa izstrādes rezultātiem un atzinumu, ko par mācību līdzekļa izstrādi atbilstoši līgumā noteiktajām saistībām sniedzis pasūtītājs, ar kuru pedagogs noslēdzis līgumu par mācību līdzekļa izstrādi.

  7. Ja pedagogs ir izmantojis apmaksātu atvaļinājumu un pasūtītājs šo noteikumu 6.punktā minētajā atzinumā ir norādījis, ka pedagogs līgumā noteiktās saistības nav izpildījis, iestādes vadītājs dod pedagogam rīkojumu atmaksāt atvaļinājumam saņemtos līdzekļus. Iepriekš piešķirtie līdzekļi ieskaitāmi tajā budžetā, no kura pedagogs šos līdzekļus ir saņēmis.

  8. Pedagogam, kurš ir saņēmis atvaļinājumu, ir tiesības attiecīgajā kalendāra gadā saņemt arī apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu saskaņā ar Izglītības likuma 52.panta 2.punktu.

  Ministru prezidents A.Šķēle

  Satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.