(1) Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:01
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 470

  Rīgā 2020. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 46 19. §)
  Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem
  Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
  38.1 panta pirmo daļu
  I. Vispārīgais jautājums

  1. Noteikumi nosaka higiēnas prasības paaugstināta riska subjektiem, kuri piedāvā baseina vai pirts pakalpojumus kā pamatpakalpojumu vai papildpakalpojumu, tai skaitā izglītības iestādēs, sociālās aprūpes iestādēs, veselības aprūpes iestādēs, sporta, izklaides vai atpūtas vietās, viesnīcās (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs).

  II. Baseina un pirts lietošanas higiēnas prasības

  2. Pakalpojuma sniedzējs izstrādā pakalpojuma saņemšanas noteikumus un dara tos publiski pieejamus, tai skaitā izvietojot tā, lai apmeklētāji tos varētu viegli ieraudzīt un izlasīt. Ja pakalpojuma saņemšanas noteikumi ir noformēti drukātā veidā, papīra izmērs nav mazāks par 21 × 29,7 cm.

  3. Pakalpojuma saņemšanas noteikumos iekļauj ierobežojumus baseina un pirts pakalpojumu izmantošanai, higiēnas prasības baseina un pirts apmeklētājiem pirms un pēc baseina un pirts izmantošanas, kā arī informāciju par baseina un pirts drošu lietošanu.

  4. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina pakalpojuma saņemšanas noteikumu ievērošanu.

  III. Prasības baseina un pirts telpām un to iekārtojumam

  5. Baseinu un pirts iekārtu uzstāda un lieto saskaņā ar ražotāja norādījumiem, kā arī ekspluatācijas un apkopes instrukcijām. Minētie dokumenti ekspluatācijas un apkopes vajadzībām un kontrolējošajai institūcijai ir pieejami oriģinālvalodā un valsts valodā.

  6. Baseina un pirts pakalpojumu sniegšanas vietā ir šādas telpas vai telpu grupas:

  6.1. darbinieku telpas;

  6.2. ģērbtuves;

  6.3. tualetes (apmeklētāju un darbinieku);

  6.4. dušas;

  6.5. baseina vai pirts telpas atbilstoši piedāvātajam pakalpojumam;

  6.6. saimniecības telpas (mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu, kā arī telpu uzkopšanas, baseina un pirts inventāra novietošanai, tīrās veļas glabāšanai).

  7. Lai nodrošinātu baseina un pirts atbilstību higiēnas prasībām:

  7.1. pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka baseina un pirts telpas nelieto virsdrēbēs un āra apavos;

  7.2. ģērbtuves, tualetes telpas un dušas iekārtas izkārto tā, lai apmeklētāji tās var lietot pirms došanās uz baseinu vai pirti;

  7.3. paredz ne mazāk kā vienu dušas iekārtu uz 30 baseina apmeklētājiem;

  7.4. ja tiek nodrošināts pirts pakalpojums mazgāšanās mērķim, ir ierīkota pirts mazgātava, ko aprīko ar ūdens krāniem aukstajam un karstajam ūdenim un dušas iekārtām, paredzot vismaz vienu ūdens krānu un vienu dušas ierīci uz 10 apmeklētājiem;

  7.5. mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu uzglabāšanas vieta nav pieejama apmeklētājiem.

  8. Baseina un pirts telpas, kā arī tajās izvietotās iekārtas aprīko un uztur tā, lai novērstu risku veselībai, un to apdarē izmanto viegli tīrāmus, dezinficējamus un telpu funkcijai atbilstošus materiālus. Grīdas segumam izmanto tāda materiāla pārklājumu, kas nav slidens arī tad, ja ir mitrs.

  9. Individuālai lietošanai paredzētās vannas katru iekārto atsevišķā kabīnē.

  10. Ģērbtuvi iekārto tā, lai apmeklētāji varētu savas mantas novietot un uzglabāt atsevišķi no citām mantām tīrā vietā, pārģērbjoties apsēsties uz tīras sēdēšanai paredzētas virsmas, kā arī varētu izžāvēt matus īpaši aprīkotā vietā vai ar individuālo matu žāvējamo ierīci.

  11. Tualetes telpā nodrošina roku mazgātni, tualetes papīru, šķidrās ziepes un vienreizējās lietošanas roku susināšanas līdzekļus vai roku žāvēšanas iekārtas.

  12. Dušas telpu aprīko ar dušas iekārtām un aprīkojumu mazgāšanās piederumu novietošanai. Vismaz vienu dušas iekārtu aprīko ar gludām, viegli mazgājamām, dezinficējamām un necaurspīdīgām starpsienām.

  13. Dušas telpās un tualetes telpās ir nodrošināta nepārtraukta aukstā un karstā ūdens padeve. Karstā ūdens temperatūra izejā no siltummaiņa vai ūdenssildītāja ir vismaz 55 °C.

  14. Baseinam (izņemot gadījumu, ja baseinam tiek pievadīts jūras ūdens vai minerālūdens), pirtij, dušas telpām un tualetes telpām pievadāmais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām.

  15. Baseinā ūdens temperatūra ir 26–30 °C, izņemot gadījumu, ja paredzēts aukstais baseins relaksācijai pēc pirts. Baseinā, kas paredzēts tikai bērniem, ūdens temperatūra ir 28–32 °C. Baseiniem, ko lieto kā masāžas vannas, var noteikt augstāku ūdens temperatūru, bet nepārsniedzot 38 °C. Baseiniem, kuri paredzēti medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai, sporta sacensībām, treniņiem, peldētapmācībai, niršanai vai citam specifiskam mērķim, var noteikt citu baseina ūdens temperatūru atbilstoši pakalpojumam nepieciešamajām prasībām. Ūdens temperatūras rādītāji ir izlikti apmeklētājiem redzamā vietā.

  16. Gaisa temperatūra telpā, kurā atrodas peldbaseins, ir par 1–3 °C augstāka nekā ūdens temperatūra peldbaseinā, bet nav zemāka par 26 °C. Gaisa temperatūru telpā, kurā atrodas vairāki baseini, aprēķina pēc siltākā peldbaseina. Baseini, kuros ūdens temperatūra pārsniedz 34 °C, aprēķinā netiek vērtēti. Gaisa temperatūras rādītāji ir izlikti apmeklētājiem redzamā vietā.

  17. Pakalpojuma sniedzējs veic šo noteikumu 15. un 16. punktā minēto rādītāju paškontroli, informāciju par veiktajiem mērījumiem dokumentē atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam un uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā.

  18. Telpā, kurā atrodas baseins vai pirts, un pārējās ar baseina vai pirts darbību saistītajās telpās ir ierīkots vispārējs mākslīgais apgaismojums. Mākslīgais apgaismojums telpā, kurā atrodas baseins, nav mazāks par 300 luksiem, bet pārējās telpās – par 100 luksiem. Āra baseiniem nodrošina apgaismojumu diennakts tumšajā laikā.

  IV. Higiēnas prasību nodrošināšana baseina un pirts telpām un iekārtām

  19. Lai nodrošinātu tīrību un kārtību telpā, kurā atrodas baseins vai pirts, un pārējās ar baseina vai pirts darbību saistītajās telpās, regulāri, bet ne retāk kā reizi dienā telpas uzkopj, izmantojot tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus. Ja nepieciešams, veic dezinsekciju vai deratizāciju. Pakalpojuma sniedzējs izstrādā telpu tīrīšanas un dezinfekcijas plānu.

  20. Legionelozes profilaksei vismaz reizi nedēļā dušās, kas tiek lietotas retāk nekā reizi nedēļā, veic trīs minūtes ilgu karstā un aukstā ūdens notecināšanu. Reizi ceturksnī dušu galviņām notīra organisko un neorganisko aplikumu un dezinficē tās. Informāciju par veiktajiem legionelozes profilakses darbiem dokumentē atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam un uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā.

  21. Pirts personāls pēc katra apmeklētāja mazgā un dezinficē viņa lietoto mazgājamo bļodu, kā arī vannu.

  22. Ja pirts un baseina apmeklētāji tiek nodrošināti ar veļu (dvieļi, palagi), tā ir tīra un tiek mainīta pēc katra apmeklētāja. Veļu mazgā automātiskajā veļas mazgāšanas mašīnā vismaz 60 °C temperatūrā. Ja veļa ir piesārņota ar bioloģiskiem šķidrumiem, nodrošina veļas mazgāšanu ar dezinficējošiem mazgāšanas līdzekļiem. Tīro veļu uzglabā atsevišķi.

  V. Prasības baseina ūdens kvalitātes nodrošināšanai

  23. Pirms ūdens iepildīšanas tukšu baseinu tīra, dezinficē un skalo ar ūdeni.

  24. Ūdens ieplūdes vietās baseinā ūdens padeves ātrums nepārsniedz 2,0 m/s, bet baseinos, kas nav dziļāki par 800 mm, pie kāpnēm un mācību zonās ūdens padeves ātrums nepārsniedz 0,5 m/s. Ūdens izplūdes vietās baseinā ūdens ātrums nepārsniedz 0,5 m/s.

  25. Baseinos ar recirkulācijas ūdens sistēmu vai speciālu ūdens attīrīšanas sistēmu attiecīgās iekārtas atbilst preču un pakalpojumu drošības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām un tiek uzturētas atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem. Baseinā ar recirkulācijas ūdens sistēmu un tilpumu 200 m3 vai lielāku nodrošina ūdens attīrīšanas sistēmas iekārtas nepārtrauktu darbību visu diennakti. Ja baseina ar recirkulācijas ūdens sistēmu tilpums ir mazāks par 200 m3, nodrošina ūdens attīrīšanas sistēmas iekārtas darbību baseina lietošanas dienā, ievērojot baseina iekārtu ražotāja instrukciju.

  26. Baseinā ar ūdens attīrīšanas sistēmas iekārtu ūdeni attīra un dezinficē, ievērojot baseina iekārtu ražotāja instrukciju un iekārtu ekspluatācijas noteikumus.

  27. Baseinu un ūdens caurules mazgā, dezinficē un skalo ar ūdeni, izmantojot spiedienu, kā arī ūdeni pilnīgi nomaina:

  27.1. baseinā (neatkarīgi no tilpuma) ar recirkulācijas un automātisko ūdens attīrīšanas sistēmu – ne retāk kā reizi gadā;

  27.2. baseinā (neatkarīgi no tilpuma) ar recirkulācijas sistēmu, ja ūdens attīrīšanai manuāli tiek izmantoti ķīmiskie līdzekļi, – ne retāk kā divas reizes gadā;

  27.3. baseinā vai vannā, kas paredzēta individuālai lietošanai vai lietošanai vienlaikus vairākiem apmeklētājiem (neatkarīgi no tilpuma) un kurā nav ierīkota recirkulācijas un ūdens attīrīšanas sistēma, – pēc katras lietošanas reizes.

  28. Informāciju par baseina un tā sistēmu uzturēšanas, tīrīšanas, dezinfekcijas, apkopes un ūdens nomaiņas darbiem dokumentē atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam un uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā.

  29. Baseinā nodrošina ūdens kvalitātes atbilstību šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem ūdens kvalitātes fizikāli ķīmiskajiem un mikrobioloģiskajiem rādītājiem. Ja baseinam tiek pievadīts jūras ūdens vai minerālūdens, tā kvalitāte atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem ūdens kvalitātes mikrobioloģiskajiem rādītājiem. Āra baseinos ūdens kvalitāte atbilst normatīvajiem aktiem par peldvietas ūdens kvalitātes tūlītējas novērtēšanas rādītājiem, robežlielumiem un analīzes metodēm.

  30. Pakalpojuma sniedzējs veic baseina ūdens pH un dezinfektantu atlikuma paškontroli saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu (šī prasība neattiecas uz šo noteikumu 27.3. apakšpunktā minētajiem baseiniem un vannām). Informāciju par veikto paškontroli dokumentē atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam un uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā.

  VI. Noslēguma jautājumi

  31. Atzīt par spēku zaudējušiem:

  31.1. Ministru kabineta 2009. gada 13. janvāra noteikumus Nr. 37 "Higiēnas prasības publiskas lietošanas peldbaseiniem" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 10. nr.);

  31.2. Ministru kabineta 2000. gada 19. decembra noteikumus Nr. 439 "Higiēnas prasības publiskas lietošanas pirtīm" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 466./469. nr.; 2005, 135. nr.; 2006, 176. nr.; 2008, 45. nr.).

  32. Šo noteikumu 12. punktā minētā prasība attiecībā uz vismaz vienas dušas iekārtas aprīkošanu ar gludām, viegli mazgājamām, dezinficējamām un necaurspīdīgām starpsienām ir obligāta, ja baseina vai pirts pakalpojums tiek sniegts jaunbūvētā, atjaunotā vai pārbūvētā publiskā būvē, kuras projektēšana uzsākta pēc 2021. gada 1. aprīļa.

  33. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

  Ministru prezidenta vietā –
  Ministru prezidenta biedrs,
  aizsardzības ministrs A. Pabriks

  Veselības ministre I. Viņķele
  1. pielikums
  Ministru kabineta
  2020. gada 28. jūlija
  noteikumiem Nr. 470
  Paškontrolē nosakāmie rādītāji un biežums

  Nr.
  p.k.

  Nosakāmie rādītāji

  Rādītāju noteikšanas biežums

  Norma

  1.Gaisa temperatūra baseina telpāKatru dienu, atverot baseinu

  Vismaz 26 °C

  2.Ūdens temperatūra baseināKatru dienu, atverot baseinu

  26–30 °C

  2.1.baseinā bērniem līdz 4 gadu vecumam

  28–32 °C

  2.2.baseinā medicīniskajām, sporta vai treniņu aktivitātēmPasākuma dienā, atverot baseinu

  Atbilstoši pasākuma prasībām

   Baseina ūdens rādītāji1:
  3.pH2

  Peldbaseinos, kuros pH kontrolē automātiskā sistēma, – reizi dienā (lai apstiprinātu automātiskos mērījumus).

  Peldbaseinos, kuros nav pH kontroles automātiskās sistēmas, – katru dienu, atverot peldbaseinu un peldbaseina darbības laika vidū.

  Peldbaseinos, kuros nav pH kontroles automātiskās sistēmas un kurus izmanto tikai nelielu dienas daļu un neliels apmeklētāju skaits, – katru dienu vismaz reizi dienā, atverot baseinu vai baseina darbības laika vidū

  7,2–8,0

  3.1.izmantojot hlora bāzes dezinfektantus

  7,2–7,8

  3.2.izmantojot broma bāzes dezinfektantus

  7,2–8,0

  4.Brīvais hlors2 (ja izmanto hlora bāzes dezinfektantus)Katru dienu vismaz reizi dienā, atverot baseinu vai baseina darbības laika vidū

  1,0 mg/l
  (maksimālā vērtība)

  5.Broma atlikums2 (ja izmanto broma bāzes dezinfektantus)

  2,0–5,0 mg/l

   Baseina un tā sistēmu uzturēšanas un apkopes darbi:
  6.Baseina un tā ūdens cauruļu mazgāšana, skalošana un dezinfekcija
  (atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 470 "Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem" (turpmāk – noteikumi) 27. punktā minētajām prasībām un ievērojot ražotāja instrukciju)
  Norāda veiktos darbus un datumu

  7.Baseina ūdens nomaiņa
  (atbilstoši noteikumu 27. punktā minētajām prasībām un ievērojot ražotāja instrukciju)

  8.Baseina profilaktiskās un tehniskās apkopes

  9.Legionelozes profilakses pasākumi
  (atbilstoši noteikumu 20. punktā minētajām prasībām)

  Piezīmes.
  1 Mērījumus veic, izmantojot ierīces, ar kurām mēra pārbaudāmos parametrus (testerus).
  2 Prasības attiecas arī uz baseiniem, kuri atrodas pirtīs (saunās) un kuru izmantošana netiek piedāvāta kā atsevišķi baseina pakalpojumi.

  Veselības ministre I. Viņķele
  2. pielikums
  Ministru kabineta
  2020. gada 28. jūlija
  noteikumiem Nr. 470
  Baseina ūdens kvalitātes rādītāji

  Nr.
  p.k.

  Kvalitātes rādītāji

  Maksimāli pieļaujamā norma

  Noteikšanas biežums akreditētā laboratorijā

  1.Fizikāli ķīmiskie rādītāji:  
  1.1.caurspīdība

  dzidrs

   
  1.2.amonijs, mg/l

  0,5

  reizi mēnesī

  2.Mikrobioloģiskie rādītāji:  
  2.1.coli formas baktēriju skaits/100 ml

  0–20

  reizi mēnesī

  2.2.E. coli skaits/100 ml

  0

  reizi mēnesī

  2.3.P. aeruginosa skaits/100 ml

  0

  reizi mēnesī

  2.4.helmintu skaits/10 l

  0

  2 reizes gadā

  Piezīme. Prasības neattiecas uz baseiniem, kuri atrodas pirtīs (saunās) un kuru izmantošana netiek piedāvāta kā atsevišķi baseina pakalpojumi, un uz vannām vai baseiniem bez speciālām ūdens attīrīšanas iekārtām, kuros ūdeni nomaina pēc katra apmeklētāja.

  Veselības ministre I. Viņķele

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.